Đội ngũ Lãnh đạo TAS hiểu rõ tác động và sức mạnh của một cộng đồng vững mạnh và đề cao tinh thần làm việc chung hướng tới mục tiêu chung. Mới đây, Chủ tịch HĐQT đã có buổi thảo luận cởi mở với các Trưởng bộ phận để trao đổi quan điểm cá nhân đồng thời bồi dưỡng những ý tưởng có tầm nhìn xa trong TAS. Cuộc họp đã thiết lập một cộng đồng vững chắc, trong đó mọi người đều cảm thấy được trao quyền để đóng góp.

We tin rằng khi các cá nhân chia sẻ kiến ​​thức, kinh nghiệm và ý tưởng của mình, điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển và đổi mới. Đó là lý do tại sao chúng tôi tích cực thúc đẩy văn hóa chia sẻ và hợp tác tại TAS.