Giới thiệu

Cơ sở vật chất

Cơ sở mới của trường TAS đã hoàn thiện vào năm 2020 và mang lại những tiện nghi nổi bật cho học sinh từ Tiền Tiểu học đến Lớp 12.
Với sức chứa hơn 2,000 học sinh, TAS đã được xây dựng để đáp ứng sự phát triển đáng kể mà không cần thêm các dự án xây dựng lớn trong khuôn viên trường.

Về chúng tôi

Trường của chúng tôi

The American School

Khán phòng chuyên dụng

The American School

Trung tâm thể dục thể thao

The American School

Lớp học

The American School

Phòng thí nghiệm

The American School

Thư viện

The American School

Khu vực sinh hoạt chung

Tìm chúng tôi

Điều hướng đến The American School