Sự kiện của trường/Chuyến dã ngoại/Hoạt động – Mẫu đăng ký chụp ảnh

Biểu mẫu này dùng để ghi lại tất cả thông tin về sự kiện/chuyến đi thực địa/hoạt động và chúng tôi sẽ sử dụng nó cho mọi sự kiện/chuyến đi thực tế/hoạt động từ giờ trở đi. Bước nhỏ này không chỉ cho phép chúng tôi lập kế hoạch trước lịch trình của mình mà còn giúp quản lý dữ liệu trong tương lai dễ dàng hơn rất nhiều.

Do đó, nếu bạn muốn chúng tôi đồng hành cùng bạn tại các sự kiện/chuyến đi/hoạt động để chụp ảnh, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách điền thông tin của bạn vào biểu mẫu trước ngày 25 của tháng trước của sự kiện/chuyến đi/hoạt động. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất có thể để xác nhận tính khả dụng của chúng tôi sau khi bạn gửi.

THÔNG TIN

LIÊN HỆ GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH