Hội nghị Phụ huynh-Giáo viên đầu tiên của năm học 2022-2023 đã chứng kiến ​​sự hợp tác đáng giá giữa giáo viên TAS và phụ huynh. Hội nghị mang đến những cơ hội tuyệt vời để duy trì giao tiếp có ý nghĩa và làm sâu sắc thêm mối quan hệ làm việc giữa phụ huynh, giáo viên và nhà trường.

PTC là một phần cực kỳ quan trọng trong quá trình giáo dục học sinh. Đây là nơi các kết nối được tạo ra và sự hiểu biết sâu sắc hơn về gia đình và trường học của học sinh.