Xin cảm ơn Hội học sinh TAS, các Đội trưởng, Giáo viên và Nhân viên, những người đã nỗ lực rất nhiều để làm cho Lễ hội Halloween trở nên tuyệt vời như nó vốn có.
Tất cả chúng tôi đều thích nó, một ngày tuyệt vời như vậy!