Vui lòng nhấn vào đây để tải tệp PDF - Biểu phí TAS năm học 2024-2025.

Tuyển sinh

Phí đăng ký

Phụ huynh sẽ đóng khoản phí nhập học và nộp hồ sơ 18,000,000 VNĐ trước khi học sinh dự thi vào trường.

 • Phí đăng ký sẽ được khấu trừ khi hoàn thành việc thanh toán học phí nếu học sinh đăng ký học tại TAS.
 • Phí đăng ký sẽ được hoàn trả nếu một học sinh không thể vượt qua bài kiểm tra xếp lớp.
 • Phí đăng ký sẽ không được hoàn trả nếu học sinh vượt qua bài kiểm tra xếp lớp nhưng quyết định không đăng ký học tại TAS.

Phí nhập học

Sau khi học sinh được nhận học, Phụ huynh sẽ đóng khoản phí nhập học trong vòng 5 ngày làm việc và chỉ đóng một lần trong suốt thời gian học tại trường. Khoản phí này sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào. Học sinh chỉ được chính thức chấp nhận sau khi Phụ huynh hoàn tất việc đóng khoản phí nhập học này.

Biểu phí năm học 2024 - 2025

MẦM NON

Pre-Nursery

PHÍ ĐĂNG KÝ:
30,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
228,371,850 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
125,309,100 VND

Nursery

PHÍ ĐĂNG KÝ:
30,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
228,371,850 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
125,309,100 VND

Pre-Kindergarten

PHÍ ĐĂNG KÝ:
30,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
281,038,800 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
154,366,800 VND

Kindergarten

PHÍ ĐĂNG KÝ:
30,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
314,635,650 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
173,435,850 VND

TIỂU HỌC

LỚP 01

PHÍ ĐĂNG KÝ:
40,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
507,189,900 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
278,359,200 VND

LỚP 02

PHÍ ĐĂNG KÝ:
40,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
507,189,900 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
278,359,200 VND

LỚP 03

PHÍ ĐĂNG KÝ:
40,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
507,189,900 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
278,359,200 VND

LỚP 04

PHÍ ĐĂNG KÝ:
40,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
510,951,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
280,866,600 VND

LỚP 05

PHÍ ĐĂNG KÝ:
40,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
514,713,150 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
283,374,000 VND

TRUNG HỌC CƠ SỞ

LỚP 06

PHÍ ĐĂNG KÝ:
55,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
573,644,400 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
315,974,400 VND

LỚP 07

PHÍ ĐĂNG KÝ:
55,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
573,644,400 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
315,974,400 VND

LỚP 08

PHÍ ĐĂNG KÝ:
55,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
573,644,400 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
315,974,400 VND

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LỚP 09

PHÍ ĐĂNG KÝ:
55,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
636,337,800 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
349,829,500 VND

LỚP 10

PHÍ ĐĂNG KÝ:
55,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
636,337,800 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
349,829,500 VND

LỚP 11

PHÍ ĐĂNG KÝ:
55,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
689,000,550 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
378,667,800 VND

LỚP 12

PHÍ ĐĂNG KÝ:
55,000,000 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
689,000,550 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
378,667,800 VND

BỔ TRỢ TIẾNG ANH (EAL)

THCS/
THPT

PHÍ ĐĂNG KÝ:
N/A
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
45,519,600 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
22,759,800 VND

Tiểu học

PHÍ ĐĂNG KÝ:
N/A
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
35,770,350 VND
HỌC PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ (X2):
20,567,400 VND

Tuyển sinh

Phí xe buýt 2024 - 2025

 • Giảm 40% cho trẻ thứ 2 trở lên trong gia đình đăng ký dịch vụ xe buýt hàng năm.
 • 70% phí sẽ được tính cho xe buýt trường học một chiều.
 • Phí xe buýt một chiều không được hoàn lại trong mọi trường hợp.
* Mọi đăng ký mới hoặc thay đổi, vui lòng thông báo cho Bộ phận Tuyển sinh trước 5 ngày để thanh toán và sắp xếp.
* Cần đăng ký xe buýt hàng ngày trước ít nhất 3 ngày.
Tuyến đường 01:
 • Thảo Điền
 • An Phú
 • Bình An
 • Bình Khánh
 • Bình Trưng Tây & Thủ Thiêm
PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
13,230,000 VND
PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ:
7,717,500 VND
PHÍ ĐÓNG THEO NGÀY:
254,100 VND
Tuyến đường 02:
 • Quận 2 (khu vực khác)
 • Quận 9 (Phước Long B, Bình Trưng Đông)
PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
23,152,500 VND
PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ:
14,332,500 VND
PHÍ ĐÓNG THEO NGÀY:
352,800 VND
Tuyến đường 03:
 • Quận 9 (khu vực khác)
 • Bình Thạnh
 • Thủ đức
PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
31,972,500 VND
PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ:
17,640,000 VND
PHÍ ĐÓNG THEO NGÀY:
396,900 VND
Tuyến đường 04:
 • Quận 1
 • Quận 3
 • Quận 4
 • Quận 5
 • Quận 7
 • Quận 10
 • Quận 11
 • Quận Phú Nhuận
 • Quận Tân Bình
PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
35,280,000 VND
PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ:
19,845,000 VND
PHÍ ĐÓNG THEO NGÀY:
413,700 VND
Tuyến đường 05:
 • Quận 6
 • Quận 12
 • Quận Tân Phú
 • Quận Bình Tân
 • Quận Gò Vấp
PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
39,690,000 VND
PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ:
22,050,000 VND
PHÍ ĐÓNG THEO NGÀY:
421,050 VND
Tuyến đường 06:
 • Bình Dương
 • Hoa tốt
 • Long Thành
PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
50,494,500 VND
PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ:
30,318,750 VND
PHÍ ĐÓNG THEO NGÀY:
518,700 VND

Tuyển sinh

PHÍ ĂN TRƯA 2024 - 2025

 • Học sinh ECC và Tiểu học sẽ được cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày (1 bữa trưa và 2 bữa phụ)
 • Học sinh THCS và THPT sẽ được cung cấp 1 bữa ăn mỗi ngày (Bữa trưa)
 • Tùy chọn TOP UP có sẵn
MẦM NON:
 • PRE-NURSERY
 • NURSERY
 • PRE-KINDERGARTEN
PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
22,701,000 VND
PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ:
12,558,000 VND
PHÍ ĐÓNG THEO NGÀY:
140,000 VND
TIỂU HỌC:
 • KINDERGARTEN
 • LỚP 01
 • LỚP 02
 • LỚP 03
 • LỚP 04
 • LỚP 05
PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
24,570,000 VND
PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ:
14,626,500 VND
PHÍ ĐÓNG THEO NGÀY:
168,000 VND
THCS & THPT:
 • LỚP 06
 • LỚP 07
 • LỚP 08
 • LỚP 09
 • LỚP 10
 • LỚP 11
 • LỚP 12
PHÍ ĐÓNG THEO NĂM:
14,370,000 VND
PHÍ ĐÓNG THEO HỌC KỲ:
7,728,000 VND
PHÍ ĐÓNG THEO NGÀY:
93,000 VND

Tuyển sinh

Chính sách khác

Chương trình ưu đãi

Anh chị em ruột:

1. Giảm 10% học phí Hàng năm cho con thứ hai trong cùng một gia đình
2. Giảm 25% học phí Hàng năm cho con thứ ba (con út) và các con tiếp theo trong cùng một gia đình
3. Chương trình này áp dụng cho cả Đóng học phí theo năm và theo Học kỳ.

Để biết thêm thông tin về các chương trình ưu đãi năm học 2023-2024 của chúng tôi , vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển sinh để được hỗ trợ tư vấn văn phòng tại [email được bảo vệ] hoặc gọi 028 3519 2223 - Hotline: 0909 046 223.

PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ BỔ SUNG

Học sinh được yêu cầu làm bài kiểm tra Trình độ tiếng Anh như một phần của Quy trình tuyển sinh. Phụ huynh sẽ đóng khoản phí Tăng cường tiếng Anh cơ bản hoặc chuyên sâu nếu học sinh được nhà trường xác định cần hỗ trợ và phát triển khả năng Anh ngữ. Những học sinh này sẽ được đánh giá và xem xét lại sau mỗi học kỳ

ĐẶT CỌC GIỮ CHỖ

20,000,000 VNDphải trả trước ngày 31 tháng 5 năm 2023 cho tất cả học sinh đăng ký lại. Tiền đặt cọc Thanh toán sẽ đảm bảo một chỗ tại TAS.  

* Khoản đặt cọc này sẽ được khấu trừ sau khi hoàn thành việc thanh toán học phí. 

* Khoản đặt cọc này là bắt buộc, việc không thanh toán đúng hạn có thể dẫn đến việc học sinh mất chỗ cũng như không được hoàn lại.

KHOẢN ĐẶT CỌC KHI THANH TOÁN THEO HỌC KỲ

Phụ huynh có thể chọn phương thức đóng theo năm hoặc theo học kỳ. Khi đăng ký phương thức đóng theo học kỳ, Phụ huynh cần phải đặt cọc 30,000,000 VND giữ chỗ cho Học kỳ 2 vào đợt đóng học phí đầu tiên.

* Khoản đặt cọc này được khấu trừ khi hoàn thành việc đóng học phí Học kỳ 2 nếu học liên tục tại TAS.

* Khoản đặt cọc này sẽ không được hoàn trả nếu sinh viên không đăng ký lại trong Học kỳ 2.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THANH TOÁN CÁC KHOẢN PHÍ TRỄ HẠN

Thời gian để Phụ huynh hoàn tất thanh toán các khoản phí trễ hạn là 10 ngày làm việc. Sau thời gian gia hạn, lãi suất 0.2% sẽ được áp dụng đối với mỗi ngày trễ hạn. Hồ sơ học tập của học sinh sẽ bị giữ lại và việc học có thể chấm dứt nếu học phí vẫn còn chưa thanh toán 20 ngày sau thời hạn đã công bố. Trong trường hợp không thanh toán, nhà trường có quyền từ chối nhận trẻ vào trường và thu học bạ của học sinh.

NHẬP HỌC TRỄ

Đối với những trường hợp nhập học sau ngày khai giảng, học phí phải được thanh toán trước theo tỉ lệ sau:

NGÀY NHẬP HỌC

Tháng Tám. 10 - Tháng Tám. 31

Tháng Chín. 01 - Tháng Mười. 12

Tháng Mười. 23 - Tháng Mười Một. 24

Tháng Mười Một. 27 - Tháng Mười Hai. 15

Tháng Một. 08 - Tháng Hai. 02

Tháng Hai. 19 - Tháng Ba. 29

Tháng Tư. 08 - Tháng Năm. 17

Tháng Năm. 20 - Tháng Sáu. 12

PHẦN TRĂM ĐÓNG THEO NĂM

100%

90%

80%

70%

55%

43%

27%

15%

PHẦN TRĂM ĐÓNG THEO HỌC KỲ

100%

80%

55%

30%

Trong trường hợp học sinh nhập học vào Học Kỳ 2, học phí sẽ được áp dụng theo Phần trăm đóng theo năm.

THỦ TỤC NGỪNG HỌC VÀ HOÀN PHÍ

Trong trường hợp học sinh muốn thôi học tại trường, Phụ huynh phải gửi thông báo bằng văn bản đến Văn phòng Tuyển sinh tối thiểu 60 ngày làm việc trước ngày học cuối của học sinh nhằm đảm bảo chính sách hoàn trả học phí được áp dụng và học sinh được nhận bảng điểm và học bạ.  Việc hoàn trả học phí chỉ áp dụng cho phương thức thanh toán học phí nguyên năm. Nhà trường sẽ căn cứ vào quy định về ngày và tỷ lệ hoàn trả để hoàn trả phần trăm học phí nguyên năm.

NGÀY RÚT HỒ SƠ

TRƯỚC 60 NGÀY

TRƯỚC 30 NGÀY

TRƯỚC ĐẦU NĂM HỌC

100% (học phí)

100% (học phí)

TRONG QUÝ 1 (10/08-20/10)

60% (học phí)

40% (học phí)

TRONG QUÝ 2 (23/10-12/01)

40% (học phí)

20% (học phí)

TRONG QUÝ 3 (15/01-05/04)

20% (học phí)

10% (học phí)

TRONG QUÝ 4 (08/04-12/06)

0%

0%

 • Trong trường hợp Phụ huynh/Người giám hộ muốn chấm dứt dịch vụ Xe buýt hoặc Bữa trưa, phải gửi thông báo bằng văn bản cho nhà trường 5 ngày làm việc trước ngày cuối cùng mà học sinh sử dụng dịch vụ.
 • Khoản hoàn trả chỉ áp dụng cho tùy chọn thanh toán hàng năm.

PHÍ ĐẶT CỌC SÁCH (CÓ THỂ HOÀN TRẢ)

Phụ huynh cần đóng khoản phí đặt cọc sách (có thể hoàn trả) 21,000,000 VND cùng với học phí. Khoản đặt cọc này cho phép học sinh có thể mượn sách giáo khoa hoặc sách thư viện của trường và áp dụng cho học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 12. Khi học sinh thôi học tại trường, khoản phí này sẽ được hoàn lại sau khi trừ các phí chưa thanh toán như sách giáo khoa, sách thư viện bị mất hoặc hư hỏng, phí ăn uống, phí xe đưa đón.

* Xin lưu ý khoản đặt cọc này cần được đóng khi học sinh Mầm non chuyển cấp lên Tiểu học.

PHÍ PHÁT HÀNH BẢNG ĐIỂM

Báo cáo hoặc bảng điểm được cung cấp miễn phí trong một năm. Phí cho mỗi bản sao Báo cáo bổ sung là 150,000 VND. Phí cho mỗi bản sao Bảng điểm bổ sung là 250,000 VND và 500,000 VND cho mỗi Văn bằng bổ sung.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THANH TOÁN HỌC PHÍ

Học phí và các chi phí khác phải được hoàn tất trước khi học sinh bắt đầu nhập học và được thanh toán bằng tiền VND trừ khi Phụ huynh thanh toán từ nước ngoài. Trong trường hợp này, chuyển khoản bằng USD được chấp nhận và được quy đổi theo tỉ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán. Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán học phí trong thời hạn ghi trong bảng sao kê thanh toán (hóa đơn) bằng VND và được thanh toán bằng VND trừ khi khoản thanh toán bắt nguồn từ bên ngoài Việt Nam, trong trường hợp đó ngân hàng USD chuyển khoản được chấp nhận theo tỷ giá hối đoái hiện hành của ngân hàng. Phụ huynh chịu trách nhiệm thanh toán cho nhà trường phí trong thời hạn ghi trong bảng sao kê thanh toán (hóa đơn).

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN

Nhà trường khuyến khích Phụ huynh thanh toán học phí và các chi phí khác bằng phương thức chuyển khoản. Nếu Phụ huynh có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng, vui lòng liên hệ trước với Phòng Kế toán. Các khoản phí phát sinh từ ngân hàng do thanh toán bằng thẻ tín dụng hay chuyển khoản sẽ do Phụ huynh chi trả. Phụ huynh có trách nhiệm cung cấp cho Nhà trường các chứng từ chứng minh việc thanh toán qua ngân hàng.

VNĐ

 • Số tài khoản (VND): 1912 8260 143031
 • Đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG QUỐC TẾ TAS
 • Tên ngân hàng: Techcombank TP Hồ Chí Minh

Đô la Mỹ

 • Số tài khoản (VND): 19128260143041
 • Đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG QUỐC TẾ TAS
 • Tên Ngân Hàng: Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
 • Mã Swift: VTCB VN VX

Khi thực hiện chuyển khoản, Phụ huynh vui lòng ghi rõ: “Học phí, tên học sinh, lớp, năm học.”

Trước khi năm học bắt đầu, Phụ huynh có thể chọn một trong hai phương thức thanh toán sau:

Thanh toán học phí theo năm
Học phí theo năm cần được thanh toán trước thời hạn để nhận được các lợi ích tương ứng từ Chiết khấu thanh toán sớm.

Thanh toán học phí theo học kỳ
Học phí đóng theo học kỳ phải được đóng trước và không được trễ hơn những thời hạn sau:
+ Học kỳ 1: 15/2023/XNUMX
+ Học kỳ 2: ngày 16 tháng 2023 năm XNUMX

Lưu ý khi đăng ký phương thức đóng theo học kỳ, Phụ huynh cần phải đặt cọc 30 triệu đồng trước khi kết thúc Học kỳ 1 để giữ chỗ cho học kỳ 2.

Ghi danh muộn phải trả toàn bộ phí theo tỷ lệ ghi danh muộn.

Học phí đã bao gồm

KHỐI MẦM NON / TIỂU HỌC

KHỐI TRUNG HỌC

ĐỒNG PHỤC *

BA LÔ

VỞ

NGOẠI KHÓA

KỈ YẾU

VĂN PHÒNG PHẨM

NGOẠI KHÓA QUA ĐÊM

TỪ LỚP 4 TRỞ LÊN

TỪ LỚP 4 TRỞ LÊN

DỊCH VỤ ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN

BẢO HIỂM TAI NẠN**

* Đồng phục bao gồm 2 bộ đồng phục học sinh và 1 bộ đồng phục thể dục.

** Bảo hiểm Tai nạn chỉ áp dụng cho các trường hợp tai nạn xảy ra tại cơ sở TAS và khi học sinh tham gia các chuyến dã ngoại do TAS tổ chức trong khuôn khổ chương trình trong năm học. Yêu cầu bảo hiểm tai nạn sẽ được giải quyết trực tiếp bởi nhà cung cấp bảo hiểm.

Xin lưu ý rằng học phí không bao gồm tiền ăn trưa, tiền xe buýt, một số hoạt động sau giờ học và bảo hiểm y tế.

Yêu cầu tuyển sinh

Chương trình học

TAS
Blogs

Về chúng tôi

Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất hiện đại
 • Giáo trình giảng dạy và Giảng viên quốc tế
 • Khuôn viên rộng hơn 18,000 mét vuông, hơn 100 phòng học.
 • Môi trường học tập an toàn
 • Sân bóng rổ và phòng tập thể dục, sân bóng đá trong nhà
 • Bể bơi, sân golf mini và sân tập, sân tennis tầng thượng
 • Khán phòng và nhà hát, phòng dạy nghề
 • Phòng Nghệ thuật, âm nhạc và kịch nghệ
 • Phòng thí nghiệm Khoa học và CNTT
 • KHỐI TIỀN TIỂU HỌC
0 +
Sức chứa học sinh
0 m2
Tổng diện tích khuôn viên
0 +
Chuyên gia
Đạt Tiêu Chuẩn
0 +
Lớp học
0
Cố vấn
0
Thư viện

Phản hồi

Học sinh nói gì

Gặp gỡ đội ngũ giáo viên của chúng tôi

Khối Mầm non & Tiểu học

Tìm chúng tôi

Điều hướng đến The American School