Tùy chọn phí Mẫu

(đối với Tuyển sinh lại 2023 - 2024)

Thông tin học sinh / Thông tin học sinh / 학생 정보

Xe buýt trường học 2023 - 2024

- Dịch vụ xe buýt trường học được cung cấp cho tất cả các đăng ký cho đến cuối tháng 2023 năm 1. Từ ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX, việc sắp xếp học sinh sẽ tùy thuộc vào tình trạng còn chỗ.
- Dịch vụ xe tải đã được mở để đăng ký vào cuối tháng 6/2023. Từ ngày 1/7/2023, việc sắp xếp phụ thuộc vào tình trạng ghế trống của nhà trường.
- 스쿨버스 서비스는 2023년 6월 말까지 모든 등록이 가능합니다. 2023년 7월 1일부터, 학생 배치는 빈 버스 자리에 따라 결정됩니다.

Meal Plan / Dịch vụ ăn uống tại trường / 식사 계획

- Tùy chọn "Pay as you go" thanh toán không dùng tiền mặt tại Canteen và góc Coffee.
- Trả theo từng bữa bằng cách đóng tiền vào thẻ. Thẻ nạp có thể sử dụng tại căng tin và tráng nước
- "Trả tiền khi bạn đi"캔틴 및 커피 코너에서 현금없이 결제 할 수있는 옵션.

Phí EAL

- Bảng kê phí EAL cho năm 2023 - 2024 sẽ được cung cấp vào tháng 2023 năm 2023. Hỗ trợ EAL sẽ được tính phí dựa trên Biểu phí TAS 2024 - XNUMX.
- Hóa đơn thanh toán tăng cường tiếng Anh 2023 - 2024 sẽ được cung cấp vào tháng 8/2023. Phí tăng cường tiếng Anh sẽ được dựa vào bảng học phí 2023-2024.
- 2023~2024학년 8월 EAL 비용 명세서가 제공될 예정입니다. EAL 지원 비용은 TAS 2023~2024 학비에 따라 부과됩니다.

Học phí / Học phí / 학비

TAS sẽ chuẩn bị bảng sao kê thanh toán theo lựa chọn của bạn bên dưới / TAS sẽ chuẩn bị báo cáo phí dựa trên lựa chọn của phụ huynh TAS / 위의 옵션에 따라 수업료 통지서를 준비합니다.

Phương thức thanh toán / Phương thức thanh toán / 결제 방법

Vi - VN
EnglishKoreanVietnamese