HOA SỚM: THÚC ĐẨY SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở TRẺ NHỎ

Tại TAS, học sinh tại Trung tâm Mầm non sẽ phát triển vô số kỹ năng nhận thức, xã hội và cảm xúc thông qua các bài học và hoạt động dựa trên Tiêu chuẩn Phát triển và Học tập Sớm của Georgia (GELDS). Ngoài ra, toàn bộ trường học và nhân viên liên tục phục vụ như một gia đình lớn hỗ trợ, […]