GIN Conference: TAS Students Showcase Excellence and Innovation

HỘI THẢO GIN: SINH VIÊN TAS THỂ HIỆN SỰ XUẤT SẮC VÀ SÁNG TẠO

Học sinh TAS Tỏa sáng tại Hội nghị Mạng lưới Vấn đề Toàn cầu The American School rất vui mừng được tôn vinh những thành tích nổi bật của các học sinh đã tham gia Hội nghị Mạng lưới các vấn đề toàn cầu (GIN) gần đây tại Trường Quốc tế Châu Âu. Được chỉ dẫn bởi Mr. David Hayter, chuyên gia xã hội tận tâm của chúng tôi […]