CHUYỂN TIẾP TRONG LÃNH ĐẠO: CHÀO MỪNG GIÁM ĐỐC MỚI

CHUYỂN TIẾP TRONG LÃNH ĐẠO: CHÀO MỪNG GIÁM ĐỐC MỚI CỦA CHÚNG TÔI Năm 2024 đánh dấu một thời điểm quan trọng

𝗟𝗼𝗼𝗸 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗮𝘀 𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟯

𝗟𝗼𝗼𝗸 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗮𝘀 𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟯 Cộng đồng TAS đã đón Giáng Sinh cùng

𝗦𝗔𝗜𝗚𝗢𝗡 𝗟𝗜𝗧𝗘𝗥𝗔𝗥𝗬 𝗔𝗥𝗧𝗦 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 ???? 𝟯️

️𝗦𝗔𝗜𝗚𝗢𝗡 𝗟𝗜𝗧𝗘𝗥𝗔𝗥𝗬 𝗔𝗥𝗧𝗦 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮 𝟯️ Tiếp nối thành công của mùa giải trước,

𝗔𝗻 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗕 𝗚𝗥𝗢𝗪 

Lễ hội bóng rổ Một ngày tạm biệt các thiết bị điện tử và dành cả ngày cuối tuần

𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿'𝘀 𝗗𝗮𝘆

'𝘔𝘶𝘰̂́𝘯 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘣𝘢̆́𝘤 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘒𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘔𝘶𝘰 ̂́𝘯 𝘤𝘰𝘯 𝘩𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘶̛̃ 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘺𝘦̂𝘶

️𝗧𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗗𝗮𝘆𝘀 𝗼𝗳 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱 𝗖𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰 𝗦 𝗮𝗶𝗴𝗼𝗻

𝗧𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗗𝗮𝘆𝘀 𝗼𝗳 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱 𝗖𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰 𝗦 𝗮𝗶𝗴𝗼𝗻: 𝗔 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝘆 𝗼𝗳 𝗣𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻, 𝗝𝗼𝘆,