MẪU ĐƠN XIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN HỌC VIÊN

Nhấp hoặc kéo tệp vào khu vực này để tải lên.

- Chấp nhận định dạng file: JPG, PNG
- Kích thước tệp tối đa: 3MB


CHI TIẾT GIA ĐÌNH

thông tin mẹ
-thông tin cha
-

LỊCH SỬ TRƯỜNG: HỌC SINH


Vui lòng liệt kê 2 trường đã theo học gần đây nhất và đính kèm bản sao của các báo cáo và bảng điểm gần đây. Những tài liệu này cần phải có bản dịch tiếng Anh của Công chứng hoặc Công ty có Dấu. Quá trình tuyển sinh không thể tiến hành mà không có điều này.


+ TRƯỜNG 01

Ngày tham dự:


+ TRƯỜNG 02

Ngày tham dự:Chương trình giáo dục của trẻ có bao giờ bị thay đổi vì bất kỳ lý do nào sau đây không?

THÔNG TIN VIỆC LÀM CỦA PHỤ HUYNH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN HỌC PHÍ

Phụ huynh chịu trách nhiệm cuối cùng về việc thanh toán học phí; bất kể sự sắp xếp nào mà cha mẹ có với người sử dụng lao động của họ. Để biết thêm thông tin hoặc thảo luận, vui lòng liên hệ [email được bảo vệ].

HỒ SƠ CẦN THIẾT ĐỂ NHẬP HỌC

1. Đơn đăng ký.
2. Bản sao CMND, Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu của trẻ
3. Gửi ảnh cỡ hộ chiếu của học sinh gần đây nhất hoặc gửi cho chúng tôi dưới dạng tệp PDF hoặc JPG, nền trắng, độ phân giải tốt.
4. Hai học bạ mới nhất nhận được từ trường hiện tại. Bảng điểm nếu từ lớp 9 trở lên. Nếu không phải bằng tiếng Anh, bản dịch tiếng Anh của Công chứng hoặc Công ty có Dấu là bắt buộc.
5. Hoàn thành Báo cáo Y tế TAS với tất cả các lần tiêm chủng bắt buộc của Trường đã được hoàn thành và nhập vào Báo cáo.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

1. Đơn đăng ký phải được gửi càng sớm càng tốt vì không gian thường có hạn.
2. Đơn đăng ký không thể được xử lý cho đến khi trường lần đầu tiên nhận được khoản thanh toán phí đăng ký một lần, không hoàn lại.
3. Tài liệu hỗ trợ được liệt kê ở trên có thể được gửi riêng sau khi hoàn thành và gửi mẫu đơn.

THỎA THUẬN GIỮA NHÀ TRƯỜNG & PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ

Kính gửi Hiệu trưởng

Tôi/chúng tôi muốn đăng ký

khi còn là sinh viên tại The American School (TASS). Nếu đơn đăng ký này thành công, tôi/chúng tôi đồng ý với các điều kiện đăng ký sau:

 1. Tôi/chúng tôi đồng ý hiểu, chấp nhận và ủng hộ Triết lý và Sứ mệnh của nhà trường và bị ràng buộc bởi các quy tắc quản lý nhà trường, quyền hạn của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nhà trường.

 2. Tôi/chúng tôi đồng ý cung cấp tất cả các tài liệu học tập được yêu cầu cho TAS để phục vụ mục đích ghi danh và kết nối Hiệu trưởng hoặc Cố vấn của TAS với trường hiện tại/trước đây để cung cấp thêm thông tin nếu được coi là yêu cầu.

 3. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng nhà trường có quyền, sau khi nhập học, ngừng ghi danh học sinh bất cứ lúc nào nếu có bằng chứng cho thấy nhà trường đã cung cấp thông tin sai lệch về bất kỳ tài liệu đăng ký nào hoặc có bằng chứng cho thấy nhà trường không có đủ nguồn lực để giải quyết thành công các nhu cầu cá nhân của học sinh đó.

 4. Tôi/chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ các điều khoản và điều kiện được liệt kê trong Biểu phí cho năm học hiện tại. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng đối với các khoản thanh toán phí, chúng tôi cùng (cùng nhau) và riêng (một mình), chịu trách nhiệm pháp lý, bất kể thư từ công ty hoặc tổ chức có được cung cấp rõ ràng chấp nhận toàn bộ trách nhiệm thanh toán phí hay không.

 5. Tôi/chúng tôi đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí như được nêu chi tiết trên hóa đơn thanh toán phí và tôi/chúng tôi hiểu rằng việc không thanh toán vào hoặc trước ngày được yêu cầu sẽ khiến học sinh không được theo học tại TAS. Nghĩa vụ của chúng tôi là đảm bảo các khoản phí đến hạn được thanh toán đúng hạn.

 6. Tôi/chúng tôi đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi các quy tắc quản lý các yêu cầu về sức khỏe và y tế vì sự an toàn của tất cả học sinh và giảng viên tại trường. Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo rằng bằng chứng về các cuộc kiểm tra y tế bắt buộc, cùng với bằng chứng về việc tiêm chủng bắt buộc phải được cung cấp cho nhà trường trong khoảng thời gian quy định. Tôi/chúng tôi hiểu và chấp nhận rằng học sinh có thể được yêu cầu thực hiện thêm các biện pháp khẩn cấp y tế và/hoặc các biện pháp phòng ngừa an toàn trong thời gian dịch bệnh bùng phát hoặc khi các biện pháp điều tra y tế được coi là cần thiết theo chính sách của trường hoặc Hiệu trưởng.

 7. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng Nhà trường có một vị trí trong “loco parentis” và như vậy giáo viên có thể thay mặt phụ huynh thực hiện các biện pháp kỷ luật mà họ cho là cần thiết hoặc phù hợp với học sinh theo các hướng dẫn được nêu trong chính sách kỷ luật của nhà trường .

 8. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng Nhà trường có thể tùy ý đình chỉ hoặc chấm dứt việc ghi danh của học sinh vì không tuân thủ các điều kiện của Thỏa thuận này, cũng như đối với các vi phạm nghiêm trọng khác đối với các quy tắc và quy định của nhà trường.

 9. Tôi/chúng tôi đồng ý cho tất cả các báo cáo, tài liệu tham khảo, thư giới thiệu và các tài liệu hỗ trợ khác được gửi cho bộ phận Tuyển sinh để hỗ trợ cho đơn đăng ký vào The American School khi nhận được sẽ trở thành tài sản của nhà trường và được coi là bí mật nghiêm ngặt. Nhà trường có toàn quyền quyết định có tiết lộ, cho phép truy cập, cung cấp một bản sao hoặc trả lại thông tin đó cho bất kỳ bên nào có thể yêu cầu thông tin đó hay không. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng nhà trường không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với đồ đạc cá nhân của học sinh.

 10. Tôi/chúng tôi đồng ý cho phép con cái của tôi/chúng tôi tham gia vào tất cả các hoạt động của trường, bao gồm các chuyến du ngoạn/dã ngoại do trường sắp xếp.

 11. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng trong trường hợp khẩn cấp, nhà trường được phép chăm sóc và/hoặc điều trị y tế thích hợp.

 12. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng các bức ảnh, hình ảnh và đoạn ghi âm của học sinh có thể được sử dụng cho các tài liệu tiếp thị của trường.

 13. Tôi/chúng tôi cam kết bồi thường và bảo vệ nhà trường, ban quản lý và nhân viên khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh do hậu quả của việc này và cam kết mua bảo hiểm cho đứa trẻ nói trên của chúng tôi và khi cần thiết, đặc biệt là đối với việc đi lại và quan chức các hoạt động của trường, chống lại mọi rủi ro.

 14. Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách 1-1 Mang theo thiết bị của riêng bạn (BYOD) của TAS và chính sách sử dụng công nghệ của TAS.

 15. Tôi/chúng tôi đồng ý đọc và tuân theo các quy định và hướng dẫn của Sổ tay Phụ huynh & Học sinh TAS.

Bằng cách gửi biểu mẫu này, tôi/chúng tôi xác nhận rằng tôi/chúng tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận.

Vi - VN
EnglishKoreanVietnamese