Trường Quốc tế TAS là Trường Ứng viên* cho Chương trình IB Tiểu học (PYP). Trường này đang theo đuổi việc được cấp phép là Trường Thế giới IB. Đây là những trường có chung triết lý - cam kết mang lại nền giáo dục quốc tế chất lượng cao, đầy thách thức mà Trường Quốc tế TAS tin rằng điều quan trọng đối với học sinh của chúng tôi.

*Chỉ các trường được Tổ chức IB ủy quyền mới có thể cung cấp bất kỳ chương trình nào trong số bốn chương trình học thuật: Chương trình Tiểu học (PYP), Chương trình Trung học (MYP), Chương trình Văn bằng hoặc Chương trình Liên quan đến Nghề nghiệp (CP). Tư cách ứng viên không đảm bảo rằng sẽ được cấp phép. Để biết thêm thông tin về IB và các chương trình của nó, hãy truy cập www.ibo.org.

Để biết thêm thông tin về chương trình giảng dạy của chúng tôi:

>> Liên hệ Phòng Đào tạo theo số (+84) 28 3519 2223, số nhánh 3.

>> Liên kết nhấp chuột: https://tas.edu.vn/announcement-tas-is-the-official-pyp…/

>> Quét mã QR bên dưới.