Học thuật

Phòng học vụ

Trường Quốc tế TAS được thành lập vào năm 2010, là trường tư thục quốc tế nhận học sinh từ lớp Pre-Nurse đến Lớp 12. Mục tiêu của nhà trường là giáo dục học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và tinh thần. Sự gắn kết chặt chẽ giữa học sinh, giáo viên và phụ huynh khẳng định và thách thức bản thân trong môi trường giáo dục Hoa Kỳ năng động, đa văn hóa ở Việt Nam. TAS đề cao chuẩn mực về sự xuất sắc, khả năng học tập của học sinh, giúp các em trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu.

Các câu hỏi xử lý bởi Phòng học vụ:

 • Chuyên cần của Học Sinh 
 • Đăng ký môn học và Thời Khóa Biểu 
 • Thông tin Môn học 
 • Điều kiện tốt nghiệp THPT 
 • Chuyển đổi tín chỉ 
 • Đăng ký thêm / Bỏ môn học 
 • Bảng điểm 
 • Học bạ, bảng điểm 
 • Xác nhận nhập học 
 • Chính sách và Quy trình liên quan đến Học Tập
 • Học lực / Thời gian xem xét đủ điều kiện nhập học 
 • Cấm túc / đình chỉ học tập 
 • Giờ dạy giáo viên 
 • Quản trị viên các kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa (PSAT, SAT, AP) 
 • Cấp phép (WASC) 

Nhân viên học vụ

Điều phối học thuật THCS

Điều phối học thuật Khối Mầm non & Tiểu học

Trưởng phòng học vụ

Tìm chúng tôi

Điều hướng đến The American School

Gặp gỡ đội ngũ giáo viên của chúng tôi

Khối Mầm non & Tiểu học