Tuition Fee 2020 – 2021 (Học Phí Năm Học 2020 – 2021)


Below is the TAS Tuition Fee and Enrollment Information for 2020 – 2021 Academic Year.

Trường quốc tế TAS gửi đến quý phụ huynh bảng học phí và chi phí cho con học trường quốc tế TAS năm học 2020 – 2021.

GRADE LEVELTUITION FEE ANNUALTUITION FEE SEMESTER(X2)
PRE-NURSERY289,225,000158,700,000
NURSERY289,225,000158,700,000
PRE-KINDERGARTEN355,925,000195,500,000
KINDERGARTEN398,475,000219,650,000
GRADE 1465,175,000255,300,000
GRADE 2465,175,000255,300,000
GRADE 3465,175,000255,300,000
GRADE 4468,625,000257,600,000
GRADE 5472,075,000259,900,000
GRADE 6526,125,000289,800,000
GRADE 7526,125,000289,800,000
GRADE 8526,125,000289,800,000
GRADE 9583,625,000320,850,000
GRADE 10583,625,000320,850,000
GRADE 11631,925,000347,300,000
GRADE 12631,925,000347,300,000
EAL ELEMENTARY30,015,00016,560,000
EAL MIDDLE/HIGH SCHOOL38,180,00021,045,000
INTENSIVE EAL ELEMENTARY54,671,00027,082,500
INTENSIVE EAL MIDDLE/HIGH SCHOOL69,437,00037,846,500
Currency Unit: Vietnam Dong (VND) | Fees are subject to change without prior notice


PLACEMENT TEST FEE AND APPLICATION FEE

A non-refundable Placement Test Fee and Application Fee of 3,500,000 VND is payable before the student takes the placement test, effective for Grades 1 to 12.

Phụ huynh sẽ đóng khoản phí thi nhập học và nộp hồ sơ 3.500.000 đồng trước khi học sinh dự thi vào trường. Khoản phí này sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

REGISTRATION FEE

A non-refundable Registration Fee is payable when the offer of a school placement is accepted by parents. The Registration Fee is paid only once and guarantees the enrollment place for the student. School placement is not confirmed until the Registration fee has been paid.

Sau khi học sinh được nhận học, Phụ huynh sẽ đóng khoản phí nhập học và chỉ đóng một lần trong suốt thời gian học tại trường. Khoản phí này sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào. Học sinh chỉ được chính thức chấp nhận sau khi Phụ huynh hoàn tất việc đóng khoản phí nhập học này.

INTENSIVE EAL / EAL FEE

Students from Grade 2 to Grade 9 are required to take an English proficiency test as part of the Admissions process. For students who require Intensive/ English as an Additional Language (IEAL/EAL) support as determined by EAL department, an additional IEAL/EAL fee is payable. And IEAL/EAL students are assessed each semester to re-evaluate their support needs.
*IEAL program is only applicable for grade 2 to grade 8 students.

Theo quy định của trường, tất cả các học sinh từ Lớp 2 đến Lớp 9 đều phải hoàn thành bài kiểm tra đầu vào trước khi chính thức nhập học. Phụ huynh sẽ đóng khoản phí Tăng cường tiếng Anh cơ bản hoặc chuyên sâu nếu học sinh được nhà trường xác định cần hỗ trợ và phát triển khả năng Anh ngữ. Những học sinh này sẽ được đánh giá và xem xét lại sau mỗi học kỳ.
*Chương trình tăng cường tiếng Anh chuyên sâu chỉ áp dụng cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 8.

REFUNDABLE TEXT BOOK DEPOSIT

A refundable payment of 21,000,000 VND per student is required as a Texbook Deposit and is payable along with the tuition fee. This deposit is only applied for Grade 1 to Grade 12 students. Such amount will be refunded upon withdrawal less any outstanding fees such as lost/damaged textbooks, unreturned library books, and lunch/bus fees.
*Please note this deposit will be payable when the students move from the Early Childhood to the Elementary School.

Phụ huynh cần đóng khoản phí đặt cọc sách (có thể hoàn trả) 21,000,000 đồng cùng với học phí. Khoản đặt cọc này cho phép học sinh có thể mượn sách giáo khoa hoặc sách thư viện của trường và áp dụng cho học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 12. Khi học sinh thôi học tại trường, khoản phí này sẽ được hoàn lại sau khi trừ các phí chưa thanh toán như sách giáo khoa, sách thư viện bị mất hoặc hư hỏng, phí ăn uống, phí xe đưa đón.
Lưu ý: Khoản đặt cọc này cần được đóng khi học sinh Mầm non chuyển cấp lên Tiểu học

SEMESTER PAYMENT DEPOSIT

Parents can choose either Annual tuition payment or Semester tuition payment. If paying by semester, an additional 30,000,000 VND deposit is required for placement in Semester 2. This deposit is deducted upon the completion of Semester 2 tuition fee payment.

Phụ huynh có thể chọn phương thức đóng theo năm hoặc theo học kỳ. Khi đăng ký phương thức đóng theo học kỳ, Phụ huynh cần phải đặt cọc 30,000,000 đồng giữ chỗ cho Học kỳ 2 vào đợt đóng học phí đầu tiên. Khoản đặt cọc này sẽ được khấu trừ khi phụ huynh hoàn tất việc đóng học phí cho Học kỳ 2.

*Uniforms include 2 school uniforms and 1 PE uniform.
** Accident Insurance only applies to accidents which occur at TAS campus and will be settled by Bao Minh Insurance Corporation. (The insurance provider is subject to change.)
Please note that tuition fees are exclusive of lunches, buses, some afterschool activities and National health insurance.
*Đồng phục bao gồm 2 bộ đồng phục hàng ngày, 1 bộ đồng phục thể dục
**Bảo hiểm tai nạn chỉ áp dụng cho các trường hợp tai nạn xảy ra trong khuôn viên cơ sở trường TAS và được thực hiện bởi tập đoàn bảo hiểm Bảo Minh (Đơn vị bảo hiểm có thể thay đổi nếu có vấn đề phát sinh)
Lưu ý: học phí không bao gồm tiền ăn trưa, tiền xe buýt, một số hoạt động sau giờ học và bảo hiểm y tế.

INCENTIVE PROGRAM

Immediate Family: A discount of 10% on the tuiton fee is applicable for the second child of the same family. A discount of 25% is applicable for the third child and subsequent children of the family. This program is applicable for both Annual Tuition Payment and Semester Tuition Payments.
For more information about our current incentive program for 2020-2021 academic year, please contact the Admissions Office at admission@tas.edu.vn or call (+84-28) 3519 2223.

Ưu đãi Gia Đình: Giảm 10% học phí áp dụng cho con thứ hai của cùng một gia đình. Giảm 25% học phí áp dụng cho con thứ 3 và các con tiếp theo của cùng một gia đình. Chương trình áp dụng cho cả phương thức đóng học phí theo năm và đóng học phí theo học kỳ
Để biết thông tin chi tiết về chương trình Ưu đãi năm học 2020–2021, vui lòng liên hệ Phòng Tuyển Sinh tại địa chỉ email: admission@tas.edu.vn hoặc gọi số(+84-28) 3519 2223.