Trung học Cơ sở

Khối Trung học Cơ sở của trường TAS giảng dạy các học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 (trong độ tuổi 11-14). Chúng tôi tin rằng học sinh tại lứa tuổi này cần sự hướng dẫn, thử thách và cả cơ hội để có thể đánh thức trọn vẹn tiềm năng của bản thân. Bên cạnh sự hỗ trợ về mặt tâm lý, cảm xúc bởi thầy cô và quá trình học tập nhận thức phản ánh thông qua các tiêu chuẩn xây dựng bài học của Hoa Kỳ, trải nghiệm học tập tại khối Trung học Cơ sở của trường TAS tập trung vào việc trao quyền cho học sinh để các em có trách nhiệm với việc học của mình.

Các bài học được xây dựng một cách thống nhất, dựa trên tiêu chuẩn xây dựng bài học của Hoa Kỳ và bám sát bộ khung Understanding by Design (UbD) format. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho học sinh những trải nghiệm học tập thú vị, ý nghĩa, luôn đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ, tự định hướng và có trách nhiệm đối với những đóng góp của các em cho cộng đồng học tập chung.

Chương trình học khối Trung học Cơ sở

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 
Các môn học chính 
Văn học 6 
Các nền Văn minh Cổ đại
Khoa học Tích hợp 6 
Toán học 6 
Tiếng Việt 6 
Thể dục 6 
Văn học 7 
Lịch sử Trung cổ 
Khoa học Đời sống 
Toán học 7 
Tiếng Việt 7 
Thể dục 7 
Văn học 8 
Lịch sử Hoa Kỳ 
Khoa học Vật lý 
Toán học 8 
Tiếng Việt 8 
Thể dục 8 
Các môn tự chọn 
Nghệ thuật Thị giác 
Nghệ thuật Biểu diễn 
Kỹ năng Học tập 
Tiếng Tây Ban Nha sơ lược 
Tiếng Hoa sơ lược 
Nghệ thuật Số 
Tiếng Tây Ban Nha I 
Tiếng Hoa I