Tham quan thực tế

Mục đích của các chuyến dã ngoại học tập thường là quan sát nhằm phục vụ cho việc học, nghiên cứu phi thực nghiệm, hoặc mang lại cho học sinh những trải nghiệm bên ngoài các hoạt động thường ngày của các em, ví dụ như cắm trại với giáo viên và bạn bè. Các chuyến dã ngoại học tập sẽ giúp học sinh có được cơ hội “làm việc ngoài trời” nhằm bổ sung kinh nghiệm thực tiễn vào phần kiến thức được giảng dạy tại lớp. Dã ngoại học tập cũng nhằm đào tạo học sinh thành những thanh niên văn minh, hiểu biết về văn hóa và nghệ thuật.

Dã ngoại học tập thường bao gồm 3 bước: chuẩn bị, tham gia dã ngoại và báo cáo. Bước chuẩn bị được áp dụng cho cả học sinh và giáo viên. Giáo viên sẽ tìm hiểu về điểm đến và chủ đề trước mỗi chuyến đi. Các hoạt động trong chuyến tham quan dã ngoại thường gồm: bài giảng, tham quan, hội thảo, quan sát và thu thập dữ liệu. Sau chuyến dã ngoại, học sinh sẽ thảo luận trong lớp hoặc làm báo cáo thu hoạch.

Tại Trường Quốc tế TAS, các chuyến dã ngoại học tập thường gắn liền với các tiêu chuẩn học tập của mỗi cấp lớp và môn học nhằm nâng cao kiến thức của các em trong mọi lãnh vực.

Học sinh trường Quốc tế TAS đã đi tham quan thực tế tại các địa điểm sau:

Family Garden

Dinh Độc Lập

Thác Giang Điền

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Địa đạo Củ Chi

Singapore