SAIMUN

SAIMUN, viết tắt của Southeast Asia International Model United Nations, là một sự kiện mô phỏng các buổi nhóm họp và tranh luận của Liên Hiệp quốc mà học sinh khối Trung học của trường TAS đã tham gia.

Các học sinh đóng vai các “đại biểu” đến từ các quốc gia khác nhau, cùng thảo luận về vấn đề phong tỏa Qatar và xung đột ở Kosovo. Các “đại biểu” của TAS đã thể hiện rõ điểm mạnh của các em cũng như sự trưởng thành chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tham gia sự kiện.

Nhờ tham gia vào hoạt động này, các em đã có thêm nhiều ý tưởng về mục tiêu trong tương lai cho bản thân. Tham dự sự kiện SAIMUN thực sự là một bước tiến lớn đối với các em cũng như đối với trường TAS.