Quy trình tuyển sinh

Trường Quốc Tế TAS cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng chuẩn Hoa Kỳ, đảm bảo mang đến thành công trong học tập cho tất cả học sinh được nhận vào trường. Để được nhận vào trường, học sinh cần có đạo đức tốt, thái độ học tập nghiêm túc và ý chí kiên định, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả học tập cao nhất. Quy trình tuyển sinh như sau:

1. TƯ VẤN

Phụ huynh và học sinh sẽ được đội ngũ tuyển sinh tư vấn chi tiết về chương trình học tại trường Quốc Tế TAS và các yêu cầu nhập học. Sau khi được tư vấn, những học sinh có kết quả học tập tại trường trước kia/hiện tại đạt chuẩn tuyển sinh sẽ được sắp xếp để làm bài kiểm tra đầu vào.

2. KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Tất cả học sinh đăng ký học đều được yêu cầu làm bài kiểm tra đầu vào, bao gồm:

  • Bài kiểm tra khả năng ngôn ngữ tiếng Anh nhằm kiểm tra đánh giá cấp độ về kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
  • Bài kiểm tra toán để đánh giá kiến thức về các khái niệm và kỹ năng toán học.

Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra, học sinh sẽ trực tiếp phòng vấn với giáo viên tiếng Anh nhà trường trong khoảng 15 phút.

3. HỌC BẠ

Ngoài bài kiểm tra đầu vào, học sinh đăng ký học được yêu cầu nộp học bạ hay bảng điểm thể hiện kết quả học tập trước đó.

  • Học sinh lớp 1 và lớp 2, yêu cầu bảng điểm 1 năm học gần nhất.
  • Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, yêu cầu bảng điểm 2 năm học gần nhất.
  • Học sinh học trung học cơ sở và trung học phổ thông, yêu cầu bảng điểm 3 năm học gần nhất.

4. QUYẾT ĐỊNH NHẬN HỌC

Dựa trên kết quả thi đầu vào, kết quả học tập của các năm học trước, và kết quả của buổi phỏng vấn, hội đồng tuyển sinh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng 3 ngày làm việc tính từ lúc bài kiểm tra hoàn thành và bảng điểm được nộp vào. Hội đồng tuyển sinh gồm Trưởng phòng Tuyển sinh, Giáo viên Anh ngữ (EAL), giáo viên Toán, và Hiệu trưởng. Thư nhận học sẽ được gửi cho Phụ huynh có con em thỏa đáp các yêu cầu nhập học.

5. ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Khi nhận được thư nhập học, quý Phụ huynh cần hoàn thành Đơn xin nhập học cho con em mình và nộp vào bộ phận Tuyển sinh cho việc tuyển duyệt.

6. PHÍ NHẬP HỌC

Trong vòng 1 tuần tính từ ngày ký thư nhận học, phụ huynh cần nộp trước phí Nhập học để đảm bảo giữ chỗ học cho học sinh. Khoản tiền này là sự cam kết của Phụ huynh cho con em nhập học tại Trường Quốc Tế TAS. Khoản tiền này sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường họp nào.