Phương pháp tiếp cận học tập

Tại trường Quốc tế Mỹ The American School (TAS), mục tiêu của chúng tôi là đào tạo nên những công dân toàn cầu tương lai, có sức khỏe và nhân cách tốt và có khả năng đưa ra những quyết định hợp lý trong quá trình các em đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Phương pháp tiếp cận chương trình một cách toàn diện của chúng tôi tập trung vào việc phát triển nhận thức và khả năng giao tiếp, phối hợp, tư duy phản biện, và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo khi các em chuẩn bị cho một thế giới với nhiều biến động. Bên cạnh cam kết thúc đẩy thành công về mặt học thuật, TAS cũng đề cao tài năng và sự tò mò của mỗi học sinh và bồi đắp cá tính cho các em.

Môi trường học tập

Học sinh cần phải có một môi trường ổn định, an toàn và công bằng nơi các em cảm thấy mình là một thành viên đóng góp vào một cộng đồng học tập chung. TAS chính là nơi các em có được sự hiểu biết khái niệm thông qua hợp tác và học cách ứng dụng kiến thức vào các tình huống mới và đa dạng; một đấu trường thúc đẩy sự đa dạng, đề cao sự quyết tâm, tưởng thưởng sự sáng tạo, và trao quyền cho học sinh nhằm giúp các em có trách nhiệm đối với việc học của mình. Chúng tôi tin rằng:

  • Tôn vinh sự đa dạng nghĩa là thấu hiểu rằng mỗi cá nhân mang đến những đặc điểm khác nhau cho cộng đồng và làm phong phú thêm trải nghiệm của cả nhóm.
  • Tư duy phản biện không bị giới hạn bởi ngôn ngữ. Tất cả học sinh, bất kể đến từ quốc gia nào, đều mang đến môi trường học tập chung những kiến thức đã biết được từ trước và giúp xây dựng sự thấu hiểu theo ngữ cảnh trong quá trình học tập đa ngôn ngữ.
  • Động lực nội tại được phát triển thông qua mỗi cá nhân. Dạy cho học sinh có trách nhiệm với việc học của các em mang đến cơ hội cho mỗi cá nhân tự vấn, đánh giá và sửa đổi cách hiểu vấn đề.

Giảng dạy & Học tập

Các tiêu chuẩn Hoa Kỳ cung cấp nền tảng khái niệm và kỹ năng vốn có cho mỗi lớp học. Mỗi bài học được thiết kế thống nhất, sử dụng bộ khung Understanding by Design (UbD) để làm rõ các mục tiêu học tập, đề ra các tiêu chuẩn đánh giá học sinh, và thiết kế các hoạt động học hỏi thú vị và hiệu quả. Chúng tôi tin rằng:

  • Tiêu chuẩn cung cấp các kỹ năng và khái niệm được sắp xếp phù hợp với sự phát triển của học sinh. Tìm hiểu và khám phá là hai hướng đi quan trọng.
  • Thiết kế bài giảng theo hướng lên kế hoạch quy hồi, tập trung vào các bài tập thực hành, đảm bảo học sinh có cơ hội thể hiện một cách sáng tạo sự thấu hiểu của mình theo những cách có ý nghĩa với các em.
  • Các hoạt động học tập trong lớp được thiết kế với học sinh là trung tâm và nội dung môn học là bối cảnh để học sinh giao tiếp, phối hợp và tư duy phản biện một cách sáng tạo.