Hôm nay là ngày đầu tiên của Tuần Lễ Sách Kiểm Duyệt 2020 (Banned Books Week 2020, kéo dài từ 27/09 đến 03/10) – sự kiện nhằm tôn vinh quyền tự do đọc sách và tiếp cận kiến thức, cũng như lên án các nỗ lực hiện tại và trong quá khứ nhằm kiểm duyệt sách trong thư viện và trường học. Là đơn vị ủng hộ mạnh mẽ sự kiện này, trường TAS đã tiến hành trưng bày các tác phẩm bị kiểm duyệt trên thế giới trong thư viện khối Trung học của trường – một hoạt động thường niên của TAS. Hãy cùng xem qua các tựa sách đang được trưng bày tại đây!