Phòng máy tính khối Tiểu học của trường TAS không chỉ là nơi để học sinh Tiểu học tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc học của của các em, mà còn là nơi các bé học sinh lớp Lá học đánh máy. Tiết học đã diễn ra vào thứ Sáu tuần trước, 16/10/2020. Học đánh máy từ sớm là một điều rất quan trọng cũng như bổ ích đối với các học sinh nhỏ tuổi, nhất là khi các em sẽ tiếp xúc và tích hợp công nghệ vào việc học của mình rất nhiều trong tương lai. Chủ trương giáo dục của trường quốc tế TAS luôn là nhằm trang bị cho học sinh của trường các kỹ năng cần thiết để các em tiến xa hơn trong quá trình học tập của mình.