Monthly Coffee Conversation – Dec 08,2020

Dear TAS Families, – Kính gửi Quý Phụ huynh, 

We would like to invite you to our “BUS TREKER INFO Session”, which will be held on:
(Nhà trường trân trọng mời Quý Phụ huynh đến tham dự buổi “Trò chuyện Cà phê sáng” tháng 12 với chủ đề “THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG TREKER TRÊN XE BUS”, sẽ diễn ra vào:)

• Tuesday, December 8th at 8:30AM
(Thứ Ba, ngày 8/12 lúc 8:30 sáng)
• Location: TAS Campus (Auditorium 4th Floor)
(Địa điểm: Cơ sở trường TAS (Khán phòng lầu 4))
• Coffee/Tea & Pastry will be available so feel free to show up 15-30 Minutes Earlier
(Nhà trường sẽ phục vụ Trà/Cà phê & Bánh ngọt, Quý Phụ huynh có thể đến sớm 15-30 phút để thưởng thức)
• The Bus Treker Program is being offered free of charge to all of our TAS Families
(Hệ thống Treker là hoàn toàn miễn phí cho tất cả phụ huynh của trường TAS)

This info-session will be fantastic for parents who already have at least one child on a TAS Bus but also a wonderful opportunity for parents who would like their child to ride a TAS Bus. The info-session will discuss the launching of the “Bus Treker System”. The system will allow you in real time to know if your child is on the bus, where the bus is, and estimated time of arrival.
(Buổi cung cấp thông tin này sẽ rất hữu ích đối với các bậc phụ huynh đã có con sử dụng dịch vụ xe Bus đưa đón của trường. Đồng thời, sự kiện cũng là cơ hội tuyệt vời dành cho các Quý Phụ huynh đang có nhu cầu đăng ký dịch vụ xe Bus trường cho con. Buổi cung cấp thông tin sẽ đề cập đến quá trình đưa vào sử dụng “Hệ thống Treker trên xe Bus”. Hệ thống này sẽ giúp Quý Phụ huynh biết được liệu con em của mình đã lên xe bus hay chưa, vị trí hiện tại của xe bus, và thời gian đến trường dự tính của học sinh, tất cả đều diễn ra trong thời gian thực.) 

At this event, the application will be discussed in detail for you and TAS Staff will help you to register your child for this new program, which promotes the sharing of information & safety!
(Tại sự kiện, nhà trường sẽ trình bày và thảo luận một cách chi tiết cùng phụ huynh về ứng dụng, và nhân viên trường TAS sẽ giúp Quý Phụ huynh đăng ký cho con em Quý Phụ huynh tham gia vào chương trình mới này, khuyến khích việc chia sẻ thông tin và nâng cao an toàn cho học sinh!) 

If you cannot attend the info-session but you wish to register your child for the Bus Treker Program, please go to the link listed below:
https://tas.edu.vn/treker-registration

(Nếu Quý Phụ huynh không thể tham dự buổi cung cấp thông tin, nhưng có nguyện vọng muốn đăng ký cho con em của mình tham gia vào Chương trình ứng dụng Hệ thống Treker trên xe Bus, vui lòng nhấn vào đường dẫn trên) 

I am looking forward to seeing many of you on campus for this very important meeting!
(Chúng tôi đang mong chờ được gặp gỡ Quý Phụ huynh tại sự kiện quan trọng này!) 

ALL THE BEST!
(TRÂN TRỌNG!) 

Adam M. Vetrano
Head of School

Please confirm your attendance for this on campus event using the link below: 
http://mytas.edu.vn/rsvp-coffee-morning

(Vui lòng xác nhận sự tham gia của Quý Phụ huynh tại sự kiện qua đường dẫn bên dưới:)