LIÊN HỆ

ĐIỀU PHỐI VIÊN

Ms. Ngan Le
Middle/High School Coordinator
Attendance & ASA’s
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 126 ngan.le@mytas.edu.vn
Ms. Nhi Nguyen
Middle/High School Coordinator
(Academics)
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 104
yennhi.nguyen@mytas.edu.vn
Ms. Quynh Dao
ECC/Primary Coordinator
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 115
Mr. Lafe Conger
Middle/High School Dean of Students
Student Conduct & Support
Tel: +84 (28) 3 519 2223
lafe.conger@mytas.edu.vn
Ms. Thao Phan
Middle/High School Vice-Dean of Students
Student Conduct & Support
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 120
thao.phan@mytas.edu.vn

PHÒNG TUYỂN SINH

ADMISSIONS
Ms. Le Duong
Admissions Manager
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 124 le.duong@tas.edu.vn
ADMISSIONS
Ms. Nhung Tran
Admissions Officer
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 118 nhung.tran@tas.edu.vn
ADMISSIONS
Ms. Han Nguyen
Admissions Officer
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 114 han.thi@tas.edu.vn
ADMISSIONS
Ms. Linh Nguyen
Admissions and Registration Officer
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 117 linh.nguyen@tas.edu.vn
ADMISSIONS
Ms. Heeyeon Kim
Admissions and Parent Liaison (Korean/Chinese)
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 123 heeyeon.kim@tas.edu.vn

PHÒNG NHÂN SỰ:

hr@tas.edu.vn

PHÒNG TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG:

marketing@tas.edu.vn

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (7:30 – 17:00)