Liên Hệ

BAN GIÁM HIỆU

KHỐI TIỂU HỌC
Mr. Garth O’Donnell
Hiệu trưởng khối Tiểu học và Mầm non
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 132
garth.odonnell@tas.edu.vn
KHỐI TRUNG HỌC
TAS Vice Principal
Mr. Kevin Curran
Hiệu trưởng khối Trung học
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 102
kevin.curran@tas.edu.vn
School Administrative Assistant
Ms. Lanna Nguyen
Trợ lý Hành chính khối Tiểu học
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 115
lanna.nguyen@tas.edu.vn
School Administrative Assistant
Ms. Ngoc Lam
Trợ lý Hành chính khối Mầm non
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 116
ngoc.lam@tas.edu.vn
School Administrative Assistant
Ms. Thao Dinh
Chuyên viên Học vụ
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 104
thao.dinh@tas.edu.vn
Trợ lý Hành chính khối Trung học
Ms. Hoa Nguyen
Trợ lý Hành chính khối Trung học
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 126
hoa.nguyen@tas.edu.vn

——————————————————————–

 

PHÒNG TUYỂN SINH

ADMISSIONS
Ms. Hien Nguyen (Teresa)
Trưởng phòng Tuyển sinh
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 135
teresa.nguyen@tas.edu.vn
ADMISSIONS
Ms. Han Nguyen
Chuyên viên tư vấn Tuyển sinh
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 114
han.thi@tas.edu.vn
ADMISSIONS
Ms. Heeyeon Kim
Nhân viên Tuyển sinh và Hỗ Trợ Phụ Huynh (bằng tiếng Hàn và tiếng Trung)
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 123
heeyeon.kim@tas.edu.vn
ADMISSIONS
Ms. Linh Nguyen
Chuyên viên tư vấn Tuyển sinh
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 117
linh.nguyen@tas.edu.vn
 
 

——————————————————————–

PHÒNG SOẠN THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Mr. Tim Vanderpool
Giám đốc Học vụ
Ms. Anh Dao
Trợ lý Giám đốc Học vụ

——————————————————————–

CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH

Mr. Victor Sifontes
Điều phối viên Chương trình Tăng cường tiếng Anh

victor.sifontes@tas.edu.vn

——————————————————————–

BỘ PHẬN HỖ TRỢ HỌC SINH

Mr. David Lauchmen
Điều phối viên Hỗ trợ Học sinh

lauchmend@tas.edu.vn

——————————————————————–

PHÒNG TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG: marketing@tas.edu.vn

PHÒNG NHÂN SỰ: hr@tas.edu.vn

——————————————————————–

BAN CỐ VẤN HỌC THUẬT VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẠI HỌC

Mr. Phillip Wenturine
Cố vấn Học thuật và Định hướng Đại học, lớp 9-12

phillip.wenturine@tas.edu.vn

Dành cho Đại diện các trường Đại học

————————————

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (7:30 – 17:00)

————————————

Nếu bạn có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi?


Vui lòng xác thực bằng cách nhập mã sau vào ô bên dưới/ Please verify your inquiry by input this code
captcha