텅 주석 tuyển sinh truang tiểu học Hoa Kỳ TAS 2022가 XNUMX년에 시작될 예정입니다. Truang tiểu học quốc tế tốt nhất TAS tuyển sinh tất cả các em từ 6 đến 11 tuổi.

tr ường tas là trường tiểu học quốc quốc tế t ốt nh ất 2022, ³ây là môi trường giáo dục giúp các em h sinh phát trin toàn về c ả cả học vấn, thể ch t t tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tri Song song đó chúng tôi luôn giúp các em phát triển năng khiếu, tính cách và tìm được mục tiêu phấn đấu của bản thân.

ch ương trình học tại trường tiểu họu quốc quốc tết ốt nhất tas hoàn toàn wn thant ti'ng ti anh và bám sát theo tiêu chuẩn xây dựng bài học c ác tr ường. 디자인에 의한 이해(Understand by Design, UbD)를 이해하는 것이 중요합니다.

Bên cạnh đó trường TAS vẫn có các giờ học môn tiếng Việt hoặc môn tăng cường tiếng Việt (VAL) nhằm gìn giữ truyền thống và bản thắc Việt Nam. Chương trình học chất lượng chuẩn quốc tế chính là lý do mà rất nhiều phụ huynh mong muốn con mình tham gia 2022년 XNUMX월 XNUMX일 예 TAS.

Môi trùờng học tập phát triển toàn diđen cho các em học sinh tại trùờng TAS

당신이 TAS에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

Khối tiểu học tại trường quốc tế Hoa Kỳ TAS giảng dạy tốt nhất cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 (6 ến 11 tuổi). Tùy trường hợp chúng tôi có thể linh động để xếp lớp học phù hợp nhất cho các em.

Quy trình tuyển sinh trùờng tiểu học trùờng quốc tế TAS

1. Bài kiểm tra đầu vào trong kỳ tuyển sinh

Tất cả các em khi tham gia tuyển sinh truang tiểu học quốc tế TAS đều đuợc làm bài kiểm tra đầu vào gồm:

– Kiểm tra khả năng nói, đọc, viết bằng tiếng Anh để đánh giá khả năng của từng em.
– Kiểm tra kiến ​​thức môn toán

Sau khi đã hoàn thành 2 bài kiểm tra trên học sinh phỏng vấn trực tiếp với giáo viên tiếng anh của tròờng trong khoảng thời gian 15 phút.

2. Xét học bạ các trùờng tiểu học trùớc đó

Ngoài các bài kiểm tra, học sinh tham gia tuyển sinh trong trong tiểu học, trung học tại TAS phải nộp học bạ để xem kết quả học tập của các năm học trước đó. Cụ thể ở tiểu học khối là: Học sinh lớp 1 và lớp 2, yêu cầu điểm bảng 1 năm học gần nhất. 3번째는 5번째, 2번째는 XNUMX번째 날입니다.

Học sinh nộp bảng để xem kết quả học tập của các năm học truac đó
3. Don xin nhập học sau khi đậu kỳ tuyển sinh trùờng tiểu học quốc tế TAS

khi nh n được thư nhập học của trường tiểu học quốc t ế tas, quý ph huynh cần hoàn thành ³n xin nh h h cho con con mình và np vào b ộ ph ận tuyển sinh co công vi vi t.

4. Phí nhập học tại truang tiểu học quốc tế TAS

소키두 tuyển sinh truang tiểu học 그리고 1번의 작업이 완료되었습니다. Phụ huynh cần nộp trùớc khi nhập học để bảo đảm chỗ học cho học sinh. Khoản tiền này là sự cam kết của phụ huynh cho em nhập học tại truang tiểu học quốc tế TAS. Khoản tiền này sẽ không đuợc hoàn trả trong bất kỳ trùờng hợp nào.

5. 2021년 TAS tuyển sinh trùờng tiểu học quốc tế
 • Hồ song đăng ký học
 • 당키훅탑(Dăng ký học tập)
 • Kiểm tra sức khỏe
 • 당 키 디치 vụ đua đón
 • 당키안우엉

TAS 2021이 곧 시작될 예정입니다.

또는 2022년 현재 계획, chúng tôi rất hân hạnh được giảng dảng dạy cho các em học sinh gồm nhiều quốc tịch, thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Sự đa dạng của văn hóa nền và ngôn ngữ sẽ giúp các em tìm hiểu được nhiều kiến ​​thức mới trong quá trình học.

Chúng tôi tin rằng toàn bộ học sinh cần được cảm nhận là một phần của tập tin thông qua việc khuyến khích các em sử dụng tiếng mẹ đẻ khi cần thiết, để khám phá những điều chưa biết và cùng lúc cũng khuyến khích các em nâng Cao trình độ sử dụng tiếng Anh thông qua chương trình học về các chủ đề khác nhau.

TAS là trường tiểu học quốc tế có chương trình giảng dạy tốt nhất chuẩn Hoa Kỳ sẽ được ap dụng trong chương trình ở khối tiọu họ khối tiọu họu. Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ chính để giảng dạy cho các em. Vì thế đây chính là một môn học cần được kiểm tra trong quá trình 2021년 XNUMX월 XNUMX일 그리고 당신이 당신의 이야기를 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

Dựa vào bộ khung Understanding by Design (UbD) mà trường TAS sẽ xây dựng chương trình học tập cho các em khối tiểu học. 금지 Z Kiến kiến ​​thức và k ỹ nĂng c th th hi th hi th hi th th thin th tha mình theo những cách khác nhau, từ들 k then xét 탠스 và wom th th th th th th th th t t t tr tt tr tt tr tr tt tr tr t tr t tr t tr tr t tr t tr t tr t tr t tr t t tr t t t tr t t tr t t t tr t t t t tr t t t t t t tr t t t tr t t t t t t t tr t t t t tr t t t t t tr th thing học và những tiếp xúc trong cuộc sống hằng ngày.

TAS quốc tế học chhong trình đuợc xây dựng theo chhong trình Hoa Kỳ chuẩn giáo dục

Tất cả các em học thông qua lớp 2022년 XNUMX월 XNUMX일 TAS cũng được học những giờ học tiếng Việt để giữ gìn văn hóa, truyền thông Việt Nam bên cạnh những môn học trọng tâm. ³ phát triển nĂng khiếu và khả nĂng c ủa b ảa b ảa b th th thì các em ³c học bổ sung các chuyên ngành như : Âm nhạc, tin học, cóth th th th truth tr tri tr tr tri tr tr tr tr tr tr tr hi t tr tr tr tr tri tr tr tr tri tr tri tr tri tr tri tr tri tr tri tr tri tr tr tri tr tri tr tri tr tri tr tri tr tr tri tr tri tr tri tr tri tr tri t tr tri t tri t tr tri tr tr tri tr tri tr tr tri tr Trime

3번째 시간은 TAS에서 시작됩니다.

1. Chất lùợng giảng dạy đạt tiêu chuẩn và đùợc kiểm định quốc tế

TAS는 WASC에 대한 정보를 제공하기 위해 TAS를 방문했습니다. do đó trường tas tas tas wit thert the a v ề chất l ượng giảng dạy, môi trường học tậc tập, vui chơi của học sinh và ³m bảo v ề c ơ cơ sở sở v ật chất, trang thi t thi t thi ị hiện th th th th th the.

WASC là tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trên những tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên , các phương pháp giảng dạy, chương trình học tập… Những trường đạt tiêu chuẩn và được công nhận bởi WASC vẫn được tiếp 당신은 그것을 알고 있습니다.

TAS는 WASC에서 자신의 목표를 달성하기 위해 노력하고 있습니다. Vì thế TAS hiện đang là một trong những tờng tiểu học quốc tế tốt nhất TPHCM으로.

2. Hỗ trợ trong quá trình học tập và phát triển tâm lý tích cực cho học sinh

Ưu điểm tốt nhất của TAS chính là có đội ngũ giáo viên hỗ trợ quá trình học tập và phát triển tâm lý, tình cảm của học sinh. 당신은 당신이 원하는 것을 얻을 수 있습니다.

 • c ố vốn tâm lý xã hội hỗ trợ họ học sinh tránh suy suy nghĩ tiêu c khi cĂng, khác biệt v숫 khó khăn trong học tập.
 • c ố vốn hấc tập hỗ trợ co ý kiến ​​về kế hoạch học tập, 탠즈 ngh ề nghi nghiệp c ac em trong tương lai, dựa trên nĂng l ự thích c ủa từng hing hinc sinh.

tr ường tas không những giúp học sinh học tậc kiến ​​th th th th th th th ỗ t t & tâm sinh lý ³ các em có tho tho thoi h vui choi choi tại 탠시 . Học tại trường tiểu học tốt nhất TAS sẽ giúp con bạn thành công trong tương lai.

3. Là bùớc đêm cho quá trình du học

Ngoại ngữ chính là điều kiện quan trọng để đi du học. TAS에 대해 자세히 알아보십시오. Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh ngay từ cấp tiểu học sẽ là bước đệm để các em thành thạo ngôn ngữ này ngay từ nhỏ.

Truang tiểu học quốc tế tốt nhất TAS cam kết

 • Các em học sinh được học tập sinh hoạt trong môi trường cơ sở vật chất hiện đại, khang trang với sự quan tâm, thân thiện của thầy cô giúp cán di phn di phn tot.
 • Mỗi em sẽ được học phù hợp với năng lực từ đó phát huy hết năng lực của bản thân, trở thành một người thành công trong tơng lai .
 • Học sinh đuợc học theo quốc tế chuẩn chhong trình để trở thành những nguai toàn cầu trong tong lai.
 • Trường quốc tế TAS luôn có các phương pháp giúp các em tiếp thu kiến ​​thức hiệu quả, luôn cảm thấy thoải mái trong môi trường học tại đây.

Trên đây là một số tông tin tuyển sinh truang tiểu học Quốc tế Mỹ TAS cũng nhù tổng quan về chhong trình giáo dục tại đây. Bạn quan tâm đến trùờng quốc tế Hoa Kỳ TAS, hoặc có bất kỳ thắc mắc gì xin liên hе + 0903 952 223 . Tham khảo thêm tại 웹사이트 https://tas.edu.vn.