Trung quốc tế Mỹ TAS tuyển sinh khối trung học năm học 2021-2022, tuyển sinh trung học quốc tas s ẽ bao gồm m ột số Quy Quy 탠스 바이 바오 gồm các bài kiểm tra wt t tr tra ³u vào và xét h b ạ các nĂm h th trước, tuy và và xét h b ạ c ac nĂm h the tuy tu h hi t t t tuân th theo các các các các các các qu can 신. TAS Là một trong những trong quốc tế Mỹ có chất lượng giáo dục hàng đầu Việt Nam.

Tuyển sinh trung học bao gồm tuyển sinh khối trung học cơ sở và tuyển sinh khối trung học phổ thông, giai đoạn này là bước đệm để các em tiến vào môi trường đại học hoặc du học nước ngoài nên chọn một ngôi trường quốc tế tốt là điều rất cần Thiết 및 Quan trọng.

Diều kiđen tuyển sinh truang trung học quốc tế Hoa Kỳ TAS

  • дối với khối trung học cong sở: Tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 (trong độ tuổi 11-14)
  • дối với học sinh trung học phổ thông: Tất cả học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 (trong độ tuổi 14-18)

Thủ tục và quy trình tuyển sinh trùờng trung học quốc tế TAS

1. Tư vấn tuyển sinh trung học

Học sinh và phụ huynh sẽ đuợc tù vấn về chhong trình giảng dạy và quy trình tuyển sinh trung học 이것은 TAS입니다. Sau đó các học sinh có kết quả học tập đạt yêu cầu sẽ được sắp xếp làm bài kiểm tra đầu vào.

Học sinh được kiểm tra trình độ tiếng Anh và kiến ​​thức môn Toán ở bài kiểm tra đầu vào

2. Các bài kiểm tra đầu vào khi tuyển sinh trùờng trung học

Tuyển sinh trung học TAS yêu cầu phải làm các bài kiểm tra đầu vào, bao gồm:

  • Bài kiểm tra các phần nghe, noi đọc viết để đánh giá trình độ tiếng Anh của mỗi em.
  • 우리는 당신의 삶을 포기하지 않을 것입니다.

Học sinh sẽ có bài phỏng vấn khoảng 15 phút trực tiếp với các giáo viên khi đã hoàn thành xong 2 bài kiểm tra trên.

3. Xét học bạ/bảng điểm khi tham gia tuyển sinh trung trung học

Học sinh đăng ký học còn phải nộp học bạ hoặc bảng điểm thể hiện kết quả học tập trước đó của mình.Học sinh học trung họ ph ọc c thông, yêu cầu bảng điểm 3 năm học gần nhất.

4. Quyết định nhận học sau khi vuợt qua vòng tuyển sinh trùờng trung học TAS

호이동 tuyển sinh trung học bao gồm: Trưởng phòng tuyển sinh, giáo viên Anh ngữ (EAL), giáo viên toán, và hiệu trưởng sẽ dựa trên kết quả thi đầu vào, kết quả học tập của các năm học trước và kết quả của buổi phỏng vấn để đưa Ra Quyết ³nh trong vòng 3 ngày, tính từ lúc bài kiểm tra hoàn thành và b ả bảng ³g 탠시 타프 vào.phụ huynh có con con c con đáp ³ng ³ các yêu cầu s ẽ nh ọ nh th ọ nh th th ọ nh th the.

5. 돈신농업

이 문제에 대해 어떻게 생각하십니까?

6. 피냅훅(Phí nhập học)

Sau khi các em đáp ứng đuợc các yêu cầu của đợt tuyển sinh trùờng trung học quốc tế TAS는 1년 중 XNUMX년 동안 이 문제를 해결하기 위해 많은 노력을 기울였습니다. Khoản tiền này là sự cam kết của phụ huynh cho con em nhập học tại trường quốc tế TAS. Khoản tiền này sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

7. Hồ song nhập học

  • 당신은 그것을 알고 있습니다.
  • Don đăng ký nhập học.
  • 당신은 당신을 사랑합니다.
  • Phiếu đăng ký dịch vụ xe đua đón.
  • Phiếu đăng ký ăn uống.

Tổng quát chhong trình đào tạo khối trung học trùờng quốc tế TAS

1. Khối trung học cô sở

Tuyển sinh trung học c ơ sơ tại trường quốc tế tas tas nhận hồ hồ sơ đĂng ký và dạy cho các em h sinh sinh lớp 6 ³n lớp 8. 당신은 당신의 모든 것을 알고 있습니다. bên chnh đó những bài học chuẩn hoa kỳ sẽ hỗ hỗ tr ợ các em tâm lý, cảm xúc trong quá trinh học tập và giúp các em th th th th 따로 wủc thom wom thant thang c có trrách nhi vi tong vi tonc c c c c c c c c c c.

Nhiều phụ huynh cho con tham gia tuyển sinh trung học TAS chính là vì chương trình giảng dạy chất lượng chuẩn Hoa Kỳ. UbD(Understand by Design) 형식을 사용하는 것이 좋습니다. Đây là chương trình học đạt chuẩn Hoa Kỳ cho các em trải nghiệm những kiến ​​thức tốt nhất hiện nay. tr ường tas luôn đòi hỏi hỏi học sinh sinh phải t ự tư duy, xác định và có trách nhiamm trong công việc học tập của mình từ ³ w thü sẽ tạo nh ững buổi h thú v a thú thú a thú a thú a thú.

Tuyển sinh khối trung học cillo ở trùờng quốc tế TAS

2. Khối trung học phổ tông

Sau khi qua vòng tuyển sinh trung học TAS các em sẽ được tiếp cận chương trình học tập khối trung học phổ thông trường TAS nhằm giúp học sinh phát huy tối đa khả năng của bản thân vì đây là giai đoạn quan trọng để chuẩn bị thi vào Đại Học hoặc du học nước ngoài . ther lat th that mant môi trường cạnh tranh tranh và các em c ầ hữu các k ỹ nĂng ³ trở thành những nhà tư duy, sáng tạo, có kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh k k th tho th tho th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th th tho t t truy th bat th bat t tạo. khác nhau.

mỗi em sẽ được giáo dục thêm về m int họt thu thuật họt họt họt h a tại các lớp phù h c hợp nh w, tốt nh th Cho 탠스 hjng của các em. Học sinh có đủ điều kiện tốt nghiệp tại trường TAS sẽ được nhận bằng tốt nghiệp. Các em học sinh tại 트렁 트룽 혹 TAS cũng có cơ hội để tích lũy các tín chỉ nâng cao(고급 배치 – AP). Có rất nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực, nhu cầu và năng khiếu của từng em trong chương trình tín chỉ nâng cao của trường TAS và chúng tôi sẽ định hướng cho các em ngay từ đầu khi đã vượt qua kỳ tuyển sinh trung học TAS .Vì thế học sinh sẽ chủ động hơn để theo đuổi sở thích lựa chọn ngành nghề mà các em lựa chọn trong tương lai.

Chòng trình học tập khối trung học phổ thông trùờng TAS nhằm giúp học sinh phát huy tối đa khả năng của bản thân

텅 주석 tuyển sinh trung học TAS dành cho các bậc phụ huynh đang mong muốn tìm kiếm một trường quốc tế hoàn hảo có chất lượng giáo dục đạt chuẩn Hoa Kỳ. Lựa chọn trường Hoa Kỳ TAS vì tương lai trở thành những nhà lãnh đạo và những công dân quốc tế xuất sắc của các em. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại + 0903 952 223 또는 웹사이트를 방문 https://tas.edu.vn.