지금 등록하고 50% 할인 받으세요
등록비

학부모 정보

학생 정보

//

TAS에 대해 알아보기

Cong Sở Vật Chất

  • 현대적인 시설
  • Giáo viên 및 chương trình học chuẩn quốc tế
  • 총 면적은 18,000m2, 총 100평입니다.
  • Môi truang học tập an toàn và đảm bảo an ninh
  • Sân bóng rổ trong nhà, sân bóng đá và nhà thi đấu thể thao 
  • 안녕하세요, 골프와 골프, 테니스 trên sân thong
  • Nhà hát và các phòng học chức năng
  • Phòng học Mỹ thuật, âm nhạc, và Kịch nghệ
  • Phòng thí nghiêm Khoa học và thực hành Vi tính
  • 쿠 맘 논 

당신은 무엇입니까?

계속해서 The American School