당신은 당신을 사랑합니다 Chính là vấn đề được thắc mắc nhiều nhất của các gia đình đang muốn con mình học tại các trường quốc tế. 당신이 무엇을 할 수 있습니까?

Hiện nay các bậc phu huynh ngày càng quan tâm đến chất lượng giáo dục cho con cái, các trường quốc tế đang là xu hướng lựa chọn của nhiều b 예.

그게 뭐야?

정말이에요 là trường học cung cấp nền tảng học vấn trong môi trường giáo dục quốc tế, thường ap dụng dạy các chương trình chuẩn quốc tế Hoặc theo chương trình đặc thù của mỗi quốc gia khác với chương trình học của nước sở tại.

Những trường này có thể phục vụ cho các đối tượng học sinh thuộc các quốc gia khác. Và cũng có thể là học sinh thuộc các gia đình bản xứ có điều kiện kinh tế khá giả cũng theo học các trường quốc tế với mong muốn đ ược thụ hưởng hệ thống giáo dục toàn diện trong môi trường đa ngôn ngữ cùng trình độ ngoại ngữ đáp ứng tiêu chuẩn công dân toàn cầu.Vì vậy quốc tịch và ngôn ngữ không bị bắt buộc trong các điều kiđen học trùờng quốc tế 그것은 바로 신입니다.

4년 2022월 XNUMX일부터 XNUMX년까지

무엇을 할 수 있습니까?

– дầu tiên phải nói đến điều kiên kinh tế. Khác với các trùờng công lập có chi phi vài triu một năm. Chi phí học trùờng quốc tế cao hong khá nhiều với khoảng vài chục đến vài trăm triêu trên năm. Vì thế đây là một trong những điều kiđen học trùờng quốc tế 당신은 당신을 기다리고 있습니다.

Tuy nhiên, trường quốc tế với cơ sở vật chất hiện đại và đầu tư chuyên nghiệp vào chất lượng giảng dạy nên học phí trường qu ốc tế cao là điều rất dễ hiểu, chất lượng luôn đi đôi với chi phí. Hiện tại nhiều trường cũng đã linh hoạt chia thành nhiều đợt thanh toán giúp tạo điều kiđen học trùờng quốc tế 그렇지 않습니다.

- đi ku kiện học trường quốc tế lam xét duyệt kết quả học tập : một sốt sốt sốt ườ trường quốc tế có thể d ựa trên học lực, học bạ ³ ể ³ l làm ³m θiều kiện xét tuy a.

- đi ku kiện h t trường quốc tế lam t tế lam trình độ tiếng anh : trình ³ ti tiếng anh sẽ là m ột yếu tố quan trọng giúp các em học tật tại trường quốc t. Đây cũng sẽ la một trong Những điều kiện học trường quốc tế 나는 당신을 사랑합니다.

– Định hướng tương lai cho con theo các điều kiện học trường quốc tế: Hãy xác định nghề nghiệp và ịnh đướng tương tương lai cho con.Học trườ ng quốc tế là cơ hội tốt để chắp cánh cho một tương lai tươi sáng, nếu có điều kiện thì tất nhiên nên chọn cho con bạn một môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế như vậy.

Hoa Kỳ TAS에 대해 알아보세요.

Hoa Kỳ TAS에 대해 알아보세요.

TAS với chương trình giảng dạy chất lượng chuẩn Hoa Kỳ. Điều kiện học trường quốc tế TAS là học sinh phải cần có đạo đức tốt, thái độ học tập nghiêm túc và ý chí kiên định, quyết tâm theo đuổi mục tiêu thành công và đạt kết quả học tập cao nhất.

당신은 당신을 사랑합니다 yêu cầu các em học sinh phải thực hiên theo các quy trình sau:

– Tua vấn: Học sinh và phụ huynh sẽ đuợc tù vấn chi tiết về trùờng TAS 및 trình học cụ thể tại đây. Những em học sinh nào đạt điều kiđen học trùờng quốc tế TAS về kết quả học tập sẽ đuợc tiếp tục làm bài kiểm tra đầu vào.

– Học sinh làm bài kiểm tra đầu vào với môn toán và môn tiếng Anh. Sau đó sẽ đuợc phỏng vấn trực tiếp trong vòng 15 phút.

– TAS cũng yêu cầu học sinh nộp học bạ hoặc bảng điểm của những năm học trước đó, cụ thể:

  • 1개와 2개는 1개만 남았습니다.
  • Lớp 3 đến lớp 5, yêu cầu bảng điểm 2 năm học gần nhat.
  • Từ lớp 5 trở lên yêu cầu bảng điểm của 3 năm gần nhất.

안녕하세요. điều kiđen cần thiết để cho con học trùờng quốc tế. Quý phụ huynh quan tâm và muốn cho con mình học tại trường quốc tế Mỹ TAS xin liên hệ 핫라인 +0903 952 223 XNUMX.