Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC)

Trường Quốc Tế Mỹ TAS (The American School) đã được kiểm định chất lượng giáo dục từ Mầm non đến Khối 12 bởi Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC).

Kiểm định là gì?
Kiểm định là một quá trình xác nhận năng lực, thẩm định về uy tín của nhà trường khi công bố hoạt động.

Kiểm định giáo dục là một quy trình đánh giá của một tổ chức kiểm định bên ngoài nhằm xác định xem liệu một đơn vị giáo dục nào đó có đủ điều kiện để được công nhận là đảm bảo uy tín chất lượng để hoạt động như đã công bố không? Nếu đơn vị đăng ký kiểm định đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá này, việc công nhận sẽ được tổ chức kiểm định đó chấp thuận.

Hầu hết các nước trên thế giới, chức năng kiểm định giáo dục được thực hiện bởi tổ chức chính phủ, ví dụ như Bộ giáo dục. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, song song với các tổ chức kiểm định của chính phủ, còn có tổ chức kiểm định của các vùng. Vì TAS đăng ký giảng dạy theo chương trình Hoa Kỳ, do đó trường quyết định đăng ký kiểm định từ tổ chức kiểm định uy tín đó là Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC).  WASC chịu trách nhiệm kiểm định cho các trường ở California, Hawaii và trường quốc tế ở Đông Nam Á áp dụng chương trình giảng dạy của Hoa Kỳ.

Kiểm định chất lượng là một tiêu chuẩn đáng tin cậy về chương trình giảng dạy của trường. Khi một trường học tại Hoa Kỳ được công nhận bởi một trong sáu tổ chức kiểm định của vùng, chẳng hạn như WASC, sẽ được các trường khác đánh giá cao hơn về uy tín cũng như các bảng điểm đáng tin cậy và khi học sinh muốn chuyển trường sẽ được tất cả các trường khác thuộc Hiệp hội sẵn sàng chấp nhận. Học sinh quốc tế từ các trường học không được kiểm định có thể đăng ký vào các trường học hoặc Đại học Hoa Kỳ,  tuy nhiên nếu học sinh chuyển từ các trường đã được kiểm định bởi WASC sẽ được các trường học và đại học khác dễ dàng chấp nhận hơn.

WASC là gì?
Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học Miền Tây Hoa Kỳ là một trong sáu hiệp hội kiểm định của vùng, có khả năng kiểm định các trường tư thục và công lập, cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ. Mục đích chủ yếu của WASC khi đánh giá là xem xét và công nhận hiệu quả tổng thể của một trường học, không những về nguồn lực, cơ sở vật chất, học tập, mà còn về chất lượng của chương trình giáo dục.

Quy trình kiểm định từ WASC là một quá trình trải qua rất nhiều năm, bao gồm:
– Trình đơn đăng ký kiểm định
– Được chấp thuận là Thành viên ứng cử
– Được chấp thuận là Thành viên kiểm định

Những trường học tham gia vào quá trình thẩm định bởi tổ chức kiểm định vì các lý do khác nhau bên cạnh việc đảm bảo chất lượng cũng như đạt được các tiêu chuẩn về mặt học thuật. Kiểm định cũng quan trọng để được chấp thuận và chuyển sang học tín chỉ tại các trường trung học và đại học. Nhìn chung, các tín chỉ ở các trường trung học và đại học hay bằng cấp từ các trường là thành viên của một Hiệp hội kiểm định sẽ được chấp nhận bởi các trường học, cao đẳng và đại học khác.

Quá trình kiểm định chưa kết thúc dù sau khi trường đã được công nhận là thành viên kiểm định. Sau khi được chấp thuận, trường sẽ được đánh giá định kỳ theo các điều kiện do hội đồng WASC đề ra. Mỗi trường được công nhận phải trình các bản báo cáo hàng năm, tự đánh giá lại toàn bộ và WASC sẽ đến thẩm định ít nhất mười năm một lần. Theo quy định của Hội đồng kiểm định WASC, thành viên kiểm định phải tự thẩm định và sẽ được các thành viên khác đánh giá trong vòng sáu năm kể từ ngày đạt được kiểm định.

Quá trình thực hiện kiểm định năm 2011-2012 tại Trường Quốc Tế Mỹ TAS (The American School)
• 08/2011: Trình đơn đăng ký kiểm định và được WASC chấp thuận.
• 10/2011: Tiến sĩ Marilyn George, Giám đốc điều hành của WASC, đến thăm trường.
• 12/2012: Trình báo cáo lần 1 cho Hội đồng WASC.
• 17/03/2012: WASC tổ chức huấn luyện cho giáo viên và nhân viên TAS.
• 19-20/03/2012: Đại diện Hội đồng kiểm định WASC đến thăm trường.
• 04/2012: Hội đồng WASC tiến hành thẩm định theo đơn ứng cử của TAS.
• 05/2012: Trường Quốc Tế Mỹ TAS (The American School) được chính thức chấp nhận là thành viên ứng cử vào WASC.

Western Association of Schools and Colleges (WASC)
Accrediting Commission for Schools
533 Airport Blvd., Suite 200, Burlingame, CA 94010, USA
Phone: (650) 696-1060