Chương trình tăng cường tiếng Anh (EAL)

Chương trình tăng cường tiếng Anh (EAL)

Chương trình tăng cường tiếng Anh được xây dựng nhằm giúp các học sinh nói ngôn ngữ không phải là tiếng Anh có được sự hỗ trợ cần thiết để các em thành công trong mọi khía cạnh của việc học. Mục tiêu của chúng tôi là để các học sinh có được trình độ tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung trong khi vẫn khuyến khích sự đa ngôn ngữ và gìn giữ văn hóa cũng như bản sắc của mỗi học sinh. Chúng tôi tin rằng, theo các nghiên cứu hiện đại, việc cho phép học sinh có những tương tác ý nghĩa với người khác trong môi trường giàu ngôn ngữ của lớp học sẽ mang đến cơ hội tốt nhất cho các em đạt được trình độ tiếng Anh như mong muốn.

Trường quốc tế Hoa Kỳ TAS cung cấp đa dạng các chiến lược học tập nhằm hỗ trợ cho cá nhân mỗi học sinh học ngôn ngữ. Các giáo viên tăng cường tiếng Anh cùng lên kế hoạch và cùng dạy với các giáo viên bộ môn, hỗ trợ một nhóm nhỏ trong phòng học, và tổ chức các lớp tăng cường tiếng Anh riêng biệt để xây dựng vốn từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ mà học sinh cần để có thể tích cực tham gia vào bài học trên lớp. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo nhu cầu của mỗi học sinh được đáp ứng.

Sự tiến bộ của học sinh trong chương trình tăng cường tiếng Anh được đánh giá vào đầu và cuối mỗi năm học. Học sinh được phép kết thúc chương trình học tăng cường tiếng Anh khi các em luôn thể hiện được trình độ tiếng Anh phù hợp với cấp lớp. Giáo viên tăng cường tiếng Anh và giáo viên bộ môn đưa ra các khuyến nghị cho điều phối viên chương trình tăng cường tiếng Anh dựa trên kết quả học tập tại lớp, điểm kiểm tra (MAP, WIDA), và xem xét các đánh giá học lực tiếng Anh gần nhất của học sinh.

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu (IEAL)

Các học sinh cần được tăng cường thêm sự hỗ trợ về tiếng Anh sẽ được cung cấp một chương trình song song trong năm đầu tiên học tập tại trường. Học sinh Tiểu học tham gia vào các hoạt động tại lớp, thể dục, nghệ thuật, âm nhạc và tin học cùng với các bạn đồng trang lứa, nhưng sẽ được hướng dẫn riêng bởi các giáo viên tăng cường tiếng Anh trong các hoạt động chính yếu của bộ môn tại lớp học.

Học sinh Trung học Cơ sở tham gia vào chương trình tiếng Anh chuyên sâu sẽ có trải nghiệm học tập tương tự, nhưng các em tham gia vào các lớp học toán và được chuyển vào học các lớp khoa học sớm hơn rất nhiều cho với học sinh Tiểu học. Học sinh, bất kể nói ngôn ngữ mẹ đẻ nào, cũng đã tích lũy được một lượng kiến thức tiếng Anh tại lứa tuổi này để chuyển sang các trải nghiệm học tập khác nhanh hơn những học sinh nhỏ tuổi hơn.