Chứng nhận trường Quốc tế TAS

Giấy phép Chứng nhận Trường Quốc tế TAS của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh & Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 12 tháng 9, năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4563/QĐ-UBND về thành lập Trường Quốc tế TAS. Quyết định đã chính thức công nhận Trường Quốc tế TAS là trường phổ thông quốc tế có nhiều cấp học (trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tên tiếng Anh của trường là The American School, được viết tắt là TAS. Tên tiếng Việt của trường là Trường Quốc tế TAS. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem thông tin website của Ủy ban nhân dân thành phố & Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố bao gồm thông tin chứng nhận Trường Quốc tế TAS và các trường quốc tế khác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban Nhân Dân TP.HCM:
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc-tong-hop/thanh-lap-truong-truong-quoc-te-tas

Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM:
http://hcm.edu.vn/c3nuocngoai.aspx