GREENER RENOVATIONS WITH TAS

The American School is thrilled to announce a commitment to renovating our facilities, with a focus on creating a more sustainable and inspiring learning environment. Our journey kicked off the renovations with a tree-planting initiative, aimed at beautifying our campus and fostering a connection with […]

THE GOLDEN BRIDGE PROGRAM

[English below] Kính gửi các Quý Phụ huynh, Quý Đối tác và Toàn thể Nhân viên TAS, Trường Quốc tế Mỹ TAS trân trọng thông báo về chương trình The Golden Bridge nhằm mục đích tôn vinh giá trị trải nghiệm giáo dục của những […]