Các bài kiểm tra học sinh

NWEA: Measure of Academic Progress (MAP)

Học sinh từ lớp 3 đến 10 được đánh giá hai lần trong một năm, vào mùa thu và mùa xuân nhằm đo lường sự tiến bộ của các em trong năm học. Phiếu điểm của học sinh được chia sẻ với phụ huynh vào cuối bán học kỳ thứ nhất và thứ tư của năm học. Bài kiểm tra MAP chỉ kiểm tra các kỹ năng theo tiêu chuẩn bài học Hoa Kỳ, vốn là nền tảng xây dựng chương trình học của TAS. Phiếu điểm sẽ giúp giáo viên phát hiện ra những nhu cầu đặc biệt của mỗi học sinh và thiết lập các kế hoạch học tập khác nhau cho từng học sinh để các em rèn luyện những kỹ năng còn thiếu.

World-Class Instructional Design & Assessment (WIDA)

Mỗi học sinh tiềm năng của TAS sẽ phải làm một bài kiểm tra WIDA để đánh giá trình độ phát triển ngôn ngữ tiếng Anh của các em. Nếu được trường chấp thuận nhập học, trình độ tiếng Anh của học sinh được xác định bởi giáo viên tăng cường tiếng Anh, và các em sẽ được xếp vào lớp tiếng Anh chuyên sâu (IEAL), các lớp học chính thống có hỗ trợ về tiếng Anh, hoặc các lớp học chính thống không cần hỗ trợ tiếng Anh. Học sinh theo học chương trình tăng cường tiếng Anh sẽ được kiểm tra vào đầu và cuối mỗi năm học để quyết định xem học sinh có được kết thúc hoặc tiếp tục tham chương trình hay không.

Pre-Scholastic Aptitude Test (PSAT)

Học sinh lớp 10 có cơ hội trải nghiệm một bài thi thuộc trình độ đại học để chuẩn bị cho quá trình ứng tuyển đại học trong tương lai. Bên cạnh đó, học sinh cũng sẽ nhận được một phiếu điểm thể hiện chi tiết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi em, từ đó các em có thể tìm cách cải thiện điểm yếu của mình trước khi tham dự kỳ thi SAT – kỳ thi bắt buộc để ứng tuyển vào phần lớn các trường đại học ở nước ngoài.

Scholastic Aptitude Test (SAT)

TAS là trung tâm tổ chức kỳ thi SAT 2 lần trong một năm học. Học sinh lớp 11 và 12 tại TP. Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận có cơ hội tham gia kỳ thi này để có thể ứng tuyển vào đại học nước ngoài.