OpenDay 2018 web vn top 4

Họ & Tên(*)
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

Số điện thoại(*)
Invalid Input

Buổi tọa đàm “Các phong cách làm cha mẹ” sẽ được dẫn dắt bởi cô Ly Nguyen- Cố Vấn Học Đường tại cơ sở trung học từ 9:00AM đến 10:00AM Bạn có muốn tham dự để trò chuyện trực tiếp cùng cô không?
Bạn có muốn tham dự để trò chuyện trực tiếp cùng cô không?
Invalid Input

Buổi tọa đàm “Trẻ em với trò chơi điện tử và màn hình vi tính: con dao hai lưỡi” sẽ được dẫn dắt bởi thầy Carlos Diaz tại cơ sở trung học từ 10:00AM đến 10:30AM. Bạn có muốn tham dự để trò chuyện trực tiếp cùng thầy không?
Bạn có muốn tham dự để trò chuyện trực tiếp cùng cô không?
Invalid Input

Xem thêm về Ngày Hội Thông Tin 14/04/2018

OpenDay 2018 web vn top 4