SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Trường Quốc Tế TAS (The American School) là giáo dục học sinh kiện toàn cả về thể lực, trí lực và tâm lực. Nhà trường tạo cơ hội, trang bị công cụ và nguồn nhân lực, truyền cảm hứng, khơi gợi niềm đam mê học hỏi và phát huy sự tự tin của học sinh.

Học sinh sẽ được hỗ trợ tốt nhất để trở thành những nhà lãnh đạo sáng suốt, có tư duy phản biện, có khả năng lý luận, tìm hiểu, giải quyết vấn đề và làm việc tập thể.

Mối liên kết vững chắc giữa học sinh – nhà trường – phụ huynh sẽ khẳng định và thách thức mỗi cá nhân trong môi trường giáo dục Hoa Kỳ năng động với bối cảnh đa văn hóa tại Việt Nam. Trường Quốc Tế TAS (The American School) nâng cao chuẩn mực giáo dục, đề cao khả năng học tập vượt trội của học sinh, giúp các em trở thành những nhà lãnh đạo trong một thế giới toàn cầu.

 GIÁ TRỊ NỀN TẢNG

Trường Quốc Tế TAS (The American School) hướng đến mục tiêu giáo dục trẻ phát triển về mặt kiến thức đồng thời hoàn thiện nhân cách của trẻ. Những giá trị nền tảng của Trường Quốc Tế TAS (The American School) bao gồm:

  • Xuất sắc trong học tập
  •  Tư duy độc lập, sáng tạo và đổi mới
  • Chính trực, trung thực và có trách nhiệm với bản thân
  • Có tinh thần hợp tác, làm việc đội nhóm và tinh thần thể thao
  • Tôn trọng sự đa dạng, ý kiến, suy nghĩ và giá trị của những người xung quanh
  • Thấu hiểu và giàu lòng nhân ái
  • Hữu ích đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội