CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(LỚP 9-12)

CÁC MÔN HỌC CHÍNH

VĂN HỌC

Common Core State Standards - ELA/Literacy

XÃ HỘI

AERO Social Studies Standards

TOÁN

Common Core State Standards - Math

KHOA HỌC

Next Generation Science Standards

 

Văn học 9

Địa lý thế giới &

Lịch sử Đương đại Mỹ

Đại số 1

Sinh học

Văn học 10

Đông Nam Á học Đương đại

Hình học

Hóa học

Văn học Mỹ

Lịch sử thế giới hiện đại

Đại số 2

Vật lý

Văn học thế giới

Chính phủ và Kinh tế

Giải tích đại cương

Khoa học trái đất

Ngôn ngữ & luận văn nâng cao (AP)

Triết học

Giải tích

Khoa học môi trường

nâng cao (AP)

Văn học và luận văn

nâng cao (AP)

Lịch sử thế giới (AP)

Giải tích AB

nâng cao (AP)

Vật lý

nâng cao (AP)

 

Tâm lý học

nâng cao (AP)

Toán thống kê

nâng cao (AP)

 

NGOẠI NGỮ VÀ CÁC MÔN HỌC HỖ TRỢ

NGOẠI NGỮ

VIỆT NAM HỌC *

TĂNG CƯỜNG

ANH NGỮ **

HỖ TRỢ HỌC VỤ

Tiếng Tây Ban Nha & Tiếng Hoa 1

Việt Nam học 9

Tăng cường Anh ngữ 1

Kỹ năng viết căn bản

Tiếng Tây Ban Nha & Tiếng Hoa 2

Việt Nam học 10

Tăng cường Anh ngữ 2

 

Tiếng Tây Ban Nha & Tiếng Hoa 3

Việt Nam học 11

 

 

Tiếng Hoa 4

Việt Nam học 12

 

 

Ghi chú:

(*) Lớp Việt Nam học: Tất cả học sinh mang quốc tịch Việt Nam phải học môn Việt Nam học, bao gồm: văn học, văn hóa, lịch sử và địa lý. Giáo trình được soạn thảo và phát triển theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

(**) Lớp Tăng cường Anh ngữ: Chỉ dành cho học sinh lớp 9 và phụ thuộc vào kết quả kiểm tra nhập học môn Anh ngữ của học sinh.


CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN

MỸ THUẬT

ÂM NHẠC

KỊCH NGHỆ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mỹ thuật I:

Mỹ thuật sơ cấp

Guitar I: 

Guitar sơ cấp

Kịch nghệ đại cương

Thiết kế web & trò chơi

Mỹ thuật II:

Mỹ thuật trung cấp

Guitar II: 

Guitar trung cấp

Sân khấu học

Thiết kế kỹ thuật số

& sản xuất

Điêu khắc I

Lịch sử nhạc Rock

Biểu diễn

& diễn xuất

Chế tạo rô bốt

Điêu khắc II

Lý thuyết âm nhạc

và sáng tác

Biên kịch sân khấu

& đạo diễn

Thiết kế kỷ yếu

Hội họa

Biểu diễn âm nhạc

Sản xuất chương trình kịch nghệ nâng cao

Thiết kế Robot

 

Sợ cấp Nhạc cụ

 

 

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Giáo dục thể chất & Sức khỏe 9

Khiêu vũ, Hip Hop và Nhảy hiện đại

Giáo dục thể chất & Sức khỏe 10

Thể thao đồng đội